Stagiair ervaringen

Celine Koot, Co-schapper farmacie (september-december 2020)

Tijdens de vakken Acute en Intensieve Zorg en Oncologie heb ik mijn coschappen mogen lopen bij het SAHZ. Hierbij heb ik niet alleen veel over de ziekenhuisapotheek kunnen leren, maar ook veel over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. Ik heb onder andere mee kunnen kijken op de OK en op de Intensive Care, maar ook bij consulten tussen arts en patiënt en op de dagbehandeling van de afdeling Oncologie. Binnen de ziekenhuisapotheek heb ik meer kunnen leren over de verschillende dagdiensten, maar ook over farmaceutische bereidingen en alles wat daarbij komt kijken. Mijn begeleiding tijdens deze periode was erg prettig en laagdrempelig, daarnaast was ook het contact met alle andere medewerkers erg fijn. Iedereen stond altijd open voor vragen, en men nam echt de tijd om de verschillende processen uit te leggen. Kortgezegd, een erg leuke en leerzame ervaring!

Funda Inan, AIOS ziekenhuisfarmacie OLVG (juli 2020)

In het kader van mijn opleiding heb ik bij de SAHZ  “stage” gelopen.  De SAHZ behoort tot één van de weinige ziekenhuisapotheken waar nog steeds op grote schaal bereidingen worden gemaakt. Tijdens mijn stage heb ik ervaring opgedaan over productontwikkeling waarbij niet alleen productdossiers, analysesmethoden en bereidingsprotocollen aan bod kwamen, maar ook de kostprijsberekeningen en de verschillende soorten overleggen. Als stagiaire krijg je een goed beeld over het proces van de voorraadbereidingen, omdat je meekijkt met alle stappen: bereiding, analyse en vrijgifte. Daarnaast doe je ook kennis op over GMP regelgeving en de bijbehorende validaties.  Mijn begeleiders waren prettig in de communicatie en hebben mij hier goed begeleid.  Kortom, de stage bij de SAHZ was zeer leerzaam en kan ik aan iedereen aanbevelen.

Mirjam Slijkhuis, AIOS ziekenhuisfarmacie (mei 2020)

In het kader van mijn eerste jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker heb ik gedurende een stageperiode van 20 dagen kennisgemaakt met de afdeling (steriele) (voorraad)bereidingen van de SAHZ. Gedurende mijn stage heb ik veel inzicht gekregen in het gehele proces rondom een bereiding, door het opstellen van bereidingsprotocollen en het meekijken met het bereiden, de keuring op het laboratorium en de vrijgifte door de QP. Daarnaast heb ik een aantal interessante projecten opgepakt, zoals het opstellen van een plan voor houdbaarheidsonderzoek t.b.v. implementatie van een spuitenvulmachine en het opstellen van twee productdossiers hierbij. Daarnaast heb ik deviaties afgehandeld en daarbij een aanbeveling voor een nieuw product gedaan. Ten slotte heb ik naar eigen interesse inzicht gekregen in kostprijsanalyses en de organisatie van de SAHZ. De begeleiding was erg prettig en laagdrempelig, er was ruimte voor vragen en ook voldoende gelegenheid om naar eigen interesse extra dingen op te pakken. Ik kijk terug op een leerzame stageperiode en ik zou een stage bij de SAHZ zeker aanbevelen!

Sharon van den Eijnde, masterstudent farmacie Leiden (februari 2020)

Gedurende vijf maanden heb ik mijn onderzoekstage gedaan in de SAHZ onder begeleiding van Matthijs Becker en Sjoerd Verweij. Hier heb ik onderzoek gedaan naar het effect van medicatiebewaking getoond als pop-up bij patiënten met obesitas en bij patiënten met epidurale of intrathecale therapie. Tevens heb ik veel geleerd over de gang van zaken binnen de ziekenhuisfarmacie, door onder andere iedere dag de overdracht bij te wonen en mee te kijken met de verschillende dagdiensten. Tijdens mijn onderzoek werd een grote mate van zelfstandigheid verwacht, maar was er wel altijd voldoende ruimte voor eventuele vragen en was er gelegenheid om extra dingen op te pakken. Al met al beschouw ik mijn stage als een prettige tijd en heb ik er veel van geleerd!

Ashwin Moerlie, onderzoeksstudent zesdejaars farmacie (februari-juni 2019)

Ik heb tijdens mijn 6e jaar Farmacie mijn onderzoek gedaan bij de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuis (SAHZ). Hier heb ik onderzocht of artsen zich hielden aan de dubbele plaatjesaggregatieremmingsrichtlijnen. Het onderzoek mocht ik inplannen zoals het mij het beste schikte. Als ik vragen had kon altijd ik bij mijn begeleiders, Renate van Uden en Matthijs Becker, terecht. Verder heb ik tijdens mijn onderzoeksperiode ook veel presentaties en bijeenkomsten bijgewoond waardoor ik ook in aanraking kwam met verschillende aspecten van de ziekenhuisfarmacie zoals steriele bereidingen en de casuïstiek van de dienstapothekers. Ik heb bij de SAHZ plezierige tijd doorgemaakt en heb veel geleerd over zowel het doen van onderzoek als de ziekenhuisfarmacie.

Maurien Rombouts, AIOS ziekenhuisfarmacie UMC Amsterdam, locatie VUmc (juli-aug 2019)

Als onderdeel van mijn eerste jaar in opleiding tot ziekenhuisapotheker heb ik gedurende twintig werkdagen stage gelopen bij de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuis. Het onderwerp van deze stage was de (steriele) (voorraad-)bereidingen. Gedurende de stageperiode heb ik verschillende keren meegekeken bij de bereidingen, op het laboratorium en bij de werkzaamheden van de apotheker. Daarnaast heb ik een bijdrage kunnen leveren aan enkele projecten, waaronder het omzetten van een gestandaardiseerde bereiding in een voorraadbereiding waar een bereidings- en analysevoorschrift voor moesten worden opgesteld. Ook heb ik inzicht gekregen in het uitvoeren van bijbehorende validatie en kostprijsanalyse. Gedurende de stageperiode was er voldoende ruimte om de projecten na te bespreken en vragen te stellen. Kortom, ik kijk terug op een erg leerzame stageperiode bij de SAHZ!

Tjerk Geersing – AIOS ziekenhuisfarmacie (2019) 

Ik heb tijdens mijn tweede jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker 20 werkdagen bij de SAHZ mee mogen draaien bij de steriele voorraadbereidingen. De SAHZ is zeer innovatief en is continu bezig om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit gaf mij genoeg mogelijkheden voor interessante projecten, zoals het meewerken aan de ontwikkeling van een tweetal nieuwe voorraadbereidingen. Op deze wijze heb ik kennis gemaakt met het samenstellen van een nieuw product, het opstellen van bijbehorende analysemethodes, en heb ik inzicht gekregen in de kostprijsanalyses. Tussendoor heb ik veel meegekeken bij de verschillende steriele voorraadbereidingen en ook het werk van de apothekers. Tot slot heb ik deviaties afgehandeld en meegedacht in de bereidings- en schoonmaakvalidaties. De SAHZ is zeker ook een aanrader voor AIOS die geïnteresseerd zijn om hun differentiatie te doen op het gebied van bereidingen.