Opleidingsetalage

Keuzestage / differentiatiestage bereidingen

De SAHZ heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraadbereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. Door de hoge eisen en navenante kosten ten aanzien van voorraadbereidingen kiezen steeds meer ziekenhuizen ervoor deze activiteit in meer of mindere mate af te stoten. De SAHZ biedt een keuzestage bereidingen en een differentiatiestage bereidingen aan (de leerdoelen vindt u onderaan deze pagina), zodat de AIOS kennis en ervaring opdoet ten aanzien van voorraadbereidingen. De farmaceutische analyses zijn onderdeel van deze keuzestage en differentiatie. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen van ELOZ.

Keuzestage transmurale farmacie

Met volwaardige apotheken op drie ziekenhuislocaties geeft de SAHZ invulling aan de transmurale farmacie: geneesmiddelenvoorziening voor patiënten, bezoekers en medewerkers van de instellingen, ook buiten kantooruren. Onze poliklinische apothekers zijn volwaardig lid van onze vakgroep en van de medische staf van de ziekenhuis. Veel eerste uitgiftes, specialistische bereidingen, robotisering, ontslagmedicatie bezorgd tot aan het bed, medicatieoverdracht via elektronische koppeling met de eerste lijn en thuismedicatie voor dialysepatiënten. De SAHZ heeft de opleidingsbevoegdheid tot openbaar apotheker specialist en ziekenhuisapotheker. Daarnaast verzorgen wij de complete ziekenhuisverplaatste zorg voor ons ziekenhuis. Deze specialistische medicatie vereist nauwe samenwerking met de ziekenhuisapothekers en behandelaars. De SAHZ biedt gevarieerde stagemogelijkheden voor transmurale verbreding en verdieping.

De SAHZ verzorgt verschillende instellingen in de regio Kennemerland, waaronder het Spaarne Gasthuis. Wij leveren geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg aan klinische en poliklinische patiënten in de regio. De SAHZ fungeert als GMP-site voor talloze ziekenhuizen in  Nederland en heeft een vergunning voor het bereiden van onderzoeksmedicatie. Wij leveren onze zorg met ruim 175 medewerkers, waaronder ziekenhuisapothekers in opleiding. De SAHZ is een erkend leerbedrijf en beschikt over uitstekende faciliteiten.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u in het kader op deze pagina.
Kijk ook op de opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten.

Contact 

Stage

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider

Vacature

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Keuzestage bereidingen
Farmaceutische bereidingen inclusief farmaceutische analyse

De SAHZ heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraadbereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. Door de hoge eisen en navenante kosten ten aanzien van voorraadbereidingen kiezen steeds meer ziekenhuizen ervoor deze activiteit in meer of mindere mate af te stoten. De SAHZ biedt een aanvullende stage bereidingen aan zodat de AIOS kennis en ervaring opdoet ten aanzien van voorraadbereidingen. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen van ELOZ. Deze stage richt zich op voorraadbereidingen. Afhankelijk van de leerdoelen van de AIOS kan de stage worden uitgebreid met individuele bereidingen. Naast de keuzestage biedt de SAHZ eveneens een differentiatiefase bereidingen aan.  

De stage zal bestaan uit een introductie- en een verdiepingsfase. In de introductiefase zal aandacht worden besteed aan de GMP en de verschillende bereidingswijzen welke uitgevoerd worden binnen de SAHZ. Voor de verdiepingsfase zal in overleg met de AIOS één of meer stage doelen of projecten worden vastgesteld. Gestreefd wordt naar werkzaamheden rondom de ontwikkeling van een voorraadbereiding. Zaken welke hierbij aan bod zullen komen zijn, onder andere, formulering, houdbaarheidsonderzoek, ontwikkeling analysemethode en het opstellen van de benodigde documentatie. De leerdoelen zoals gesteld in ELOZ III zullen als leidraad worden gebruikt.

De AIOS heeft 2 wekelijks voortgangsbesprekingen waarin reflectie op het leerproces plaats vindt. Aangezien gewerkt wordt bij een GMP-gecertificeerde grootbereider is er behalve bij de vaste begeleiders veel kennis en ervaring bij de bereidingsmedewerkers aanwezig. Allen zijn gewend om op vele niveaus op te leiden en beantwoorden graag vragen. De AIOS neemt deel aan de dagelijkse overdracht van apothekers en kan daar specifieke zaken in brengen.

Differentiatiestage bereidingen
Farmaceutische bereidingen inclusief farmaceutische analyse

Duur: 9 maanden / 12 maanden

De SAHZ heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraad bereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. We begeleiden met grote regelmaat AIOS van andere instellingen, die deze opleidingsonderdelen bij ons volgen.

De volgende leerdoelen worden behaald in deze differentiatie:

 • De AIOS doet kennis op over de geldende wet- en regelgeving rondom het bereiden en doorleveren van geneesmiddelen.
 • De AIOS doet kennis op over de GMP en GMP-z (incl. de eisen m.b.t. monitoring van ruimtes en medewerkers).
 • De AIOS doet kennis op over de verschillende bereidingswijzen (steriel en niet-steriel), incl. sterilisatiemethodes, welke worden toegepast voor voorraadbereidingen en individuele bereidingen in de SAHZ.
 • De AIOS doet kennis op over de verschillende analysemethoden welke worden toegepast voor de keuring van grondstoffen en bereidingen.
 • De AIOS wordt getraind in het vrijgeven van grondstoffen en voorraadbereidingen.
 • De AIOS wordt gekwalificeerd als dagdienstapotheker bereidingen waarbij bereidingen worden vrijgegeven en bereidingsprotocollen voor niet-gestandaardiseerde individuele bereidingen worden gecontroleerd.
 • De AIOS voert minimaal 1 Product Quality Review (PQR) uit.
 • De AIOS krijgt inzicht in de structuur en financiële basis van de afdeling Apotheekbereidingen van de SAHZ.
 • De AIOS doorloopt een PDCA cyclus in het bereidingsproces op basis van bevindingen van auditobservaties en/ of ongewenste bevindingen tijdens validaties/ keuringen van bereidingen.
 • De AIOS ontwikkelt een nieuw steriel product incl. het opstellen en valideren van de bereidingswijze, opstellen en valideren van de analysemethode, opstellen van een productdossier, opstellen van een SPC en bijsluiter en berekenen van de kostprijs.*
 • De AIOS ontwikkelt een nieuw niet-steriel product incl. het opstellen en valideren van de bereidingswijze, opstellen en valideren van de analysemethode, opstellen van een productdossier, opstellen van een SPC en bijsluiter en berekenen van de kostprijs.*
 • De AIOS implementeert en valideert nieuwe bereidingsapparatuur/ bereidingssoftware.*

* Van deze 3 projecten zullen er minimaal 2 uitgevoerd worden.  

Voor iedere AIOS wordt een individueel opleidingsplan opgesteld, waarin bovenstaande leerdoelen aan bod komen. De AIOS zal kritisch meekijken met de bereidingen en analyses die uitgevoerd worden in de SAHZ, getraind worden in de vrijgifte van grondstoffen en voorraadbereidingen, meewerken als dagapotheker bereidingen, en individuele projecten uitvoeren die gedurende de differentiatie afgerond worden.

De AIOS heeft 2 wekelijks voortgangsbesprekingen waarin reflectie op het leerproces plaats vindt. Aangezien gewerkt wordt bij een GMP-gecertificeerde grootbereider is er behalve bij de vaste begeleiders veel kennis en ervaring bij de bereidingsmedewerkers aanwezig. Allen zijn gewend om op vele niveaus op te leiden en beantwoorden graag vragen. De AIOS neemt deel aan de dagelijkse overdracht en kan daar specifieke zaken in brengen.

De behaalde resultaten worden in een portfolio bijgehouden met periodieke beoordeling en KPB/KPT momenten. Voor productontwikkeling, validaties, PQR moeten specifiek documenten en producten ontwikkeld worden die allen aan een strenge eindtoets op volledig GMP niveau onderworpen zijn en geautoriseerd moeten worden. Een betere bewaking van resultaten is nauwelijks denkbaar.

Stuur een vraag