Opleidingsetalage

Keuzestage / differentiatiestage bereidingen

De Apotheek Spaarne Gasthuis heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraadbereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. Door de hoge eisen en navenante kosten ten aanzien van voorraadbereidingen kiezen steeds meer ziekenhuizen ervoor deze activiteit in meer of mindere mate af te stoten.
De Apotheek Spaarne Gasthuis biedt een differentiatiestage bereidingen en een keuzestage bereidingen aan zodat de AIOS kennis en ervaring opdoet ten aanzien van voorraadbereidingen. De farmaceutische analyses zijn onderdeel van deze keuzestage en differentiatie. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen van ELOZ.

Keuzestage transmurale farmacie

Met volwaardige apotheken op drie ziekenhuislocaties geeft de Apotheek Spaarne Gasthuis invulling aan de transmurale farmacie: geneesmiddelenvoorziening voor patiënten, bezoekers en medewerkers van de instellingen, ook buiten kantooruren. Onze poliklinische apothekers zijn volwaardig lid van onze vakgroep en van de medische staf van de ziekenhuis. Veel eerste uitgiftes, specialistische bereidingen, robotisering, ontslagmedicatie bezorgd tot aan het bed, medicatieoverdracht via elektronische koppeling met de eerste lijn en thuismedicatie voor dialysepatiënten. De Apotheek Spaarne Gasthuis heeft de opleidingsbevoegdheid tot openbaar apotheker specialist en ziekenhuisapotheker. Daarnaast verzorgen wij de complete ziekenhuisverplaatste zorg voor ons ziekenhuis. Deze specialistische medicatie vereist nauwe samenwerking met de ziekenhuisapothekers en behandelaars. De Apotheek Spaarne Gasthuis biedt gevarieerde stagemogelijkheden voor transmurale verbreding en verdieping.

De Apotheek Spaarne Gasthuis verzorgt verschillende instellingen in de regio Kennemerland, waaronder het Spaarne Gasthuis. Wij leveren geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg aan klinische en poliklinische patiënten in de regio. De Apotheek Spaarne Gasthuis fungeert als GMP-site voor talloze ziekenhuizen in  Nederland en heeft een vergunning voor het bereiden van onderzoeksmedicatie. Wij leveren onze zorg met ruim 180 medewerkers, waaronder ziekenhuisapothekers in opleiding. De SAHZ is een erkend leerbedrijf en beschikt over uitstekende faciliteiten.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op.
Kijk ook op de opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten.

Contact 

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider