Differentiatiestage bereidingen

Farmaceutische bereidingen inclusief farmaceutische analyse

Duur: 9 maanden / 12 maanden

De Apotheek Spaarne Gasthuis heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraad bereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. We begeleiden met grote regelmaat AIOS van andere instellingen, die deze opleidingsonderdelen bij ons volgen.

De volgende leerdoelen worden behaald in deze differentiatie:

* Van deze 3 projecten zullen er minimaal 2 uitgevoerd worden.

Voor iedere AIOS wordt een individueel opleidingsplan opgesteld, waarin bovenstaande leerdoelen aan bod komen. De AIOS zal kritisch meekijken met de bereidingen en analyses die uitgevoerd worden in de Apotheek Spaarne Gasthuis, getraind worden in de vrijgifte van grondstoffen en voorraadbereidingen, meewerken als dagapotheker bereidingen, en individuele projecten uitvoeren die gedurende de differentiatie afgerond worden.

De AIOS heeft 2 wekelijks voortgangsbesprekingen waarin reflectie op het leerproces plaats vindt. Aangezien gewerkt wordt bij een GMP-gecertificeerde grootbereider is er behalve bij de vaste begeleiders veel kennis en ervaring bij de bereidingsmedewerkers aanwezig. Allen zijn gewend om op vele niveaus op te leiden en beantwoorden graag vragen. De AIOS neemt deel aan de dagelijkse overdracht en kan daar specifieke zaken in brengen.

De behaalde resultaten worden in een portfolio bijgehouden met periodieke beoordeling en KPB/KPT momenten. Voor productontwikkeling, validaties, PQR moeten specifiek documenten en producten ontwikkeld worden die allen aan een strenge eindtoets op volledig GMP niveau onderworpen zijn en geautoriseerd moeten worden. Een betere bewaking van resultaten is nauwelijks denkbaar.