Onderwijs, opleiding en stages

Onderwijs

Onze werknemers nemen regelmatig deel aan onderwijs om op te hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ook geven we onderwijs aan onze medewerkers en aan medewerkers van de instellingen die aan ons verbonden zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de farmaceutische zorg van de SAHZ van het hoogste niveau is en blijft.

Opleiding

Een groot aantal medewerkers van de SAHZ volgt een opleiding, om de deskundigheid die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden te vergroten. Een aantal apothekersassistenten heeft de opleiding Farmakunde of de opleiding tot Farmaceutisch Consulent gevolgd, of zijn daarmee bezig. De SAHZ leidt apothekers op tot Openbaar Apotheker Specialist en tot Ziekenhuisapotheker. Apothekers die deze opleiding gevolgd hebben zijn bevoegd om zelfstandig een openbaar apotheek of ziekenhuisapotheek te leiden. Ziekenhuisapothekers in opleiding van andere instellingen hebben de mogelijkheid om een deel van hun opleiding in de SAHZ te volgen.

Opleidingsetalage

Bekijk hier onze opleidingsetalage voor meer informatie over de keuzestage bereidingen en de differentiatiestage bereidingen.

Onderzoek en stage

Een goede opleiding is belangrijk voor de medewerkers van de SAHZ. Om studenten praktijkervaring op te laten doen en enthousiast te maken voor de poliklinische farmacie en de ziekenhuisfarmacie, ontvangen we met grote regelmaat studenten. De opleidingen waar we regelmatig studenten van ontvangen zijn: MBO Apothekersassistent, Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Hoger Laboratorium Onderwijs  (HLO) en WO Farmacie. Farmaciestudenten kunnen zowel de kennismakingsstage ziekenhuisfarmacie als het onderzoeksproject in de SAHZ uitvoeren.

> Lees onderaan deze pagina hoe stagiairs hun stage bij de SAHZ hebben ervaren.

Contact 

Stage

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider

Opleiding

Sjoerd Verweij
ziekenhuisapotheker en opleider

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en plaatsvervangend opleider

Vacature

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Sharon van den Eijnde, masterstudent farmacie Leiden (februari 2020)

Gedurende vijf maanden heb ik mijn onderzoekstage gedaan in de SAHZ onder begeleiding van Matthijs Becker en Sjoerd Verweij. Hier heb ik onderzoek gedaan naar het effect van medicatiebewaking getoond als pop-up bij patiënten met obesitas en bij patiënten met epidurale of intrathecale therapie. Tevens heb ik veel geleerd over de gang van zaken binnen de ziekenhuisfarmacie, door onder andere iedere dag de overdracht bij te wonen en mee te kijken met de verschillende dagdiensten. Tijdens mijn onderzoek werd een grote mate van zelfstandigheid verwacht, maar was er wel altijd voldoende ruimte voor eventuele vragen en was er gelegenheid om extra dingen op te pakken. Al met al beschouw ik mijn stage als een prettige tijd en heb ik er veel van geleerd!

Ashwin Moerlie, onderzoeksstudent zesdejaars farmacie (februari-juni 2019)

Ik heb tijdens mijn 6e jaar Farmacie mijn onderzoek gedaan bij de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuis (SAHZ). Hier heb ik onderzocht of artsen zich hielden aan de dubbele plaatjesaggregatieremmingsrichtlijnen. Het onderzoek mocht ik inplannen zoals het mij het beste schikte. Als ik vragen had kon altijd ik bij mijn begeleiders, Renate van Uden en Matthijs Becker, terecht. Verder heb ik tijdens mijn onderzoeksperiode ook veel presentaties en bijeenkomsten bijgewoond waardoor ik ook in aanraking kwam met verschillende aspecten van de ziekenhuisfarmacie zoals steriele bereidingen en de casuïstiek van de dienstapothekers. Ik heb bij de SAHZ plezierige tijd doorgemaakt en heb veel geleerd over zowel het doen van onderzoek als de ziekenhuisfarmacie.

Maurien Rombouts, AIOS Ziekenhuisfarmacie UMC Amsterdam, locatie VUmc (juli/aug 2019)

Als onderdeel van mijn eerste jaar in opleiding tot ziekenhuisapotheker heb ik gedurende twintig werkdagen stage gelopen bij de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuis. Het onderwerp van deze stage was de (steriele) (voorraad-)bereidingen. Gedurende de stageperiode heb ik verschillende keren meegekeken bij de bereidingen, op het laboratorium en bij de werkzaamheden van de apotheker. Daarnaast heb ik een bijdrage kunnen leveren aan enkele projecten, waaronder het omzetten van een gestandaardiseerde bereiding in een voorraadbereiding waar een bereidings- en analysevoorschrift voor moesten worden opgesteld. Ook heb ik inzicht gekregen in het uitvoeren van bijbehorende validatie en kostprijsanalyse. Gedurende de stageperiode was er voldoende ruimte om de projecten na te bespreken en vragen te stellen. Kortom, ik kijk terug op een erg leerzame stageperiode bij de SAHZ!

Tjerk Geersing – AIOS Ziekenhuisfarmacie (2019) 

Ik heb tijdens mijn tweede jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker 20 werkdagen bij de SAHZ mee mogen draaien bij de steriele voorraadbereidingen. De SAHZ is zeer innovatief en is continu bezig om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit gaf mij genoeg mogelijkheden voor interessante projecten, zoals het meewerken aan de ontwikkeling van een tweetal nieuwe voorraadbereidingen. Op deze wijze heb ik kennis gemaakt met het samenstellen van een nieuw product, het opstellen van bijbehorende analysemethodes, en heb ik inzicht gekregen in de kostprijsanalyses. Tussendoor heb ik veel meegekeken bij de verschillende steriele voorraadbereidingen en ook het werk van de apothekers. Tot slot heb ik deviaties afgehandeld en meegedacht in de bereidings- en schoonmaakvalidaties. De SAHZ is zeker ook een aanrader voor AIOS die geïnteresseerd zijn om hun differentiatie te doen op het gebied van bereidingen.

Suzanne van der Gaag – AIOS ziekenhuisfarmacie (2018) 

Ik heb tijdens mijn eerste jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker 2 maanden bij de SAHZ een kijkje in de keuken genomen. In mijn huidige opleidingscentrum was er onvoldoende mogelijkheid om inzicht te krijgen in de (steriele) voorraadbereidingen, waardoor ik 2 maanden een stage heb gedaan bij de SAHZ. Tijdens deze periode heb ik mee mogen werken aan de productontwikkeling van een steriele voorraadbereiding. Hierbij heb ik van begin tot eind het proces kunnen volgen en waar mogelijk een bijdrage kunnen leveren. Denk hierbij aan het opstellen van een productdossier en het bereidingsvoorschrift, maar ook heel praktisch de communicatie met de bereiders over de beschikbare grondstoffen en de proefbereiding. Tijdens deze stage heb ik alle ruimte gehad om mij te ontwikkelen en aan te geven waar ik wel/geen begeleiding bij nodig had. Tot slot heb ik mij zeer welkom gevoeld en was er altijd ruimte voor meekijken, meedenken en het stellen van vragen.

Anne van Schip – onderzoeksstudent zesdejaars farmacie (mei-juni 2018) 

Gedurende negen weken mocht ik mijn projectstage onder begeleiding van Matthijs Becker  en Renate van Uden volgen in de SAHZ. Hier heb ik gewerkt aan een onderzoek over gentamicine intraveneus bij patiënten met overgewicht en onder gewicht. Na het bouwen van een database ben ik aan de slag gegaan met het analyseren van de data en het schrijven van een artikel, wat een leuk eindresultaat kan worden. Tijdens de stage mocht ik mee kijken met de werkzaamheden van de apothekers, waaronder meelopen met MDO’s, meekijken bij de lab apotheker en elke dag bij de overdracht aanwezig zijn. Ik heb de begeleiding als toegankelijk en prettig ervaren en ik heb dan ook een leerzaam project met plezier mogen afronden.

Anne van Schip studeerde in 2018 af als apotheker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Sinds april 2019 is zij bij de SAHZ in opleiding tot ziekenhuisapotheker.