Onderwijs, opleiding en stages

Onderwijs

Onze werknemers nemen regelmatig deel aan onderwijs om op te hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ook geven we onderwijs aan onze medewerkers en aan medewerkers van de instellingen die aan ons verbonden zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de farmaceutische zorg van de SAHZ van het hoogste niveau is en blijft.

Opleiding

Een groot aantal medewerkers van de SAHZ volgt een opleiding, om de deskundigheid die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden te vergroten. Een aantal apothekersassistenten heeft de opleiding Farmakunde of de opleiding tot Farmaceutisch Consulent gevolgd, of zijn daarmee bezig. De SAHZ leidt apothekers op tot Openbaar Apotheker Specialist en tot Ziekenhuisapotheker. Apothekers die deze opleiding gevolgd hebben zijn bevoegd om zelfstandig een openbaar apotheek of ziekenhuisapotheek te leiden. Ziekenhuisapothekers in opleiding van andere instellingen hebben de mogelijkheid om een deel van hun opleiding in de SAHZ te volgen.

Opleidingsetalage

Bekijk hier onze opleidingsetalage voor meer informatie over de keuzestage bereidingen en de differentiatiestage bereidingen.

Onderzoek en stage

Een goede opleiding is belangrijk voor de medewerkers van de SAHZ. Om studenten praktijkervaring op te laten doen en enthousiast te maken voor de poliklinische farmacie en de ziekenhuisfarmacie, ontvangen we met grote regelmaat studenten. De opleidingen waar we regelmatig studenten van ontvangen zijn: MBO Apothekersassistent, Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Hoger Laboratorium Onderwijs  (HLO) en WO Farmacie. Farmaciestudenten kunnen zowel de kennismakingsstage ziekenhuisfarmacie als het onderzoeksproject in de SAHZ uitvoeren.

> Lees onderaan deze pagina hoe stagiairs hun stage bij de SAHZ hebben ervaren.

Contact 

Stage

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider

Opleiding

Sjoerd Verweij
ziekenhuisapotheker en opleider

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en plaatsvervangend opleider

Vacature

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Anne van Schip – onderzoeksstudent zesdejaars farmacie (mei-juni 2018) 

Gedurende negen weken mocht ik mijn projectstage onder begeleiding van Matthijs Becker  en Renate van Uden volgen in de SAHZ. Hier heb ik gewerkt aan een onderzoek over gentamicine intraveneus bij patiënten met overgewicht en onder gewicht. Na het bouwen van een database ben ik aan de slag gegaan met het analyseren van de data en het schrijven van een artikel, wat een leuk eindresultaat kan worden. Tijdens de stage mocht ik mee kijken met de werkzaamheden van de apothekers, waaronder meelopen met MDO’s, meekijken bij de lab apotheker en elke dag bij de overdracht aanwezig zijn. Ik heb de begeleiding als toegankelijk en prettig ervaren en ik heb dan ook een leerzaam project met plezier mogen afronden.

Aradhana Kohli – stagair zesdejaars farmacie (april-juni 2018) 

Ik heb van april tot en met eind juni 2018 de ziekenhuisstage gelopen voor het laatste jaar van mijn studie Farmacie in Utrecht. Ik heb verschillende aspecten van de ziekenhuisapotheek mogen zien, waaronder de klinische apotheek, de verschillende taken van de ziekenhuisapothekers en de bereidingsunit. Ik heb een actieve begeleiding gehad, waar ik de ruimte had om mijn vragen te stellen aan alle ziekenhuisapothekers. Ook kreeg ik de mogelijkheid om mij te verdiepen in onderwerpen waarin ik zelf nog meer over wilde leren. Ik heb veel ervaring opgedaan en veel geleerd en kan met een positief gevoel terugkijken naar mijn stage.