Onderwijs, opleiding en stages

Onderwijs

Onze werknemers nemen regelmatig deel aan onderwijs om op te hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ook geven we onderwijs aan onze medewerkers en aan medewerkers van de instellingen die aan ons verbonden zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de farmaceutische zorg van de SAHZ van het hoogste niveau is en blijft.

Opleiding

Een groot aantal medewerkers van de SAHZ volgt een opleiding, om de deskundigheid die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden te vergroten. Een aantal apothekersassistenten hebben de opleiding Farmakunde of de opleiding tot Farmaceutisch Consulent gevolgd, of zijn daarmee bezig. De SAHZ leidt apothekers op tot Openbaar Apotheker Specialist en tot Ziekenhuisapotheker. Apothekers die deze opleiding gevolgd hebben zijn bevoegd om zelfstandig een openbaar apotheek of ziekenhuisapotheek te leiden. Ziekenhuisapothekers in opleiding van andere instellingen hebben de mogelijkheid om een deel van hun opleiding in de SAHZ te volgen.

Opleidingsetalage

Bekijk hier onze opleidingsetalage voor meer informatie over de keuzestage bereidingen en de differentiatiestage bereidingen.

Onderzoek en stage

Een goede opleiding is belangrijk voor de medewerkers van de SAHZ. Om studenten praktijkervaring op te laten doen en enthousiast te maken voor de poliklinische farmacie en de ziekenhuisfarmacie, ontvangen we met grote regelmaat studenten. De opleidingen waar we regelmatig studenten van ontvangen zijn: MBO Apothekersassistent, Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Hoger Laboratorium Onderwijs  (HLO) en WO Farmacie. Farmaciestudenten kunnen zowel de kennismakingsstage ziekenhuisfarmacie als het onderzoeksproject in de SAHZ uitvoeren.

> Lees onderaan deze pagina hoe stagiairs hun stage bij de SAHZ hebben ervaren.

Contact 

Stage

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider

Opleiding

Sjoerd Verweij
ziekenhuisapotheker en opleider

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en plaatsvervangend opleider

Vacature

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Charlotte HeemskerkCharlotte Heemskerk – onderzoeksstudent 5e jaars Farmacie (augustus 2016)

Tijdens mijn onderzoeksstage heb ik onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van QT-intervalverlenging om uiteindelijk een clinical rule te ontwikkelen voor geneesmiddelen die het QT-interval verlengen. Hiervoor heb ik literatuurstudies verricht en retrospectieve analyses uitgevoerd met SPSS. Ook heb ik meegewerkt aan een prospectief onderzoek naar het effect van ciprofloxacine op het QT-interval. Dit maakte mijn stage erg veelzijdig, waardoor ik veel nieuwe vaardigheden heb geleerd. Uiteindelijk hopen we twee artikelen te publiceren, wat de stage ook een erg leuk eindresultaat geeft. Daarnaast is de SAHZ een fijne plek om de onderzoeksstage te volgen, omdat je veel meekrijgt van de dagelijkse werkzaamheden in een ziekenhuisapotheek.

Larissa BootsLarissa Boots – stagiair Analytische Chemie MLO (augustus 2016)

Van oktober 2015 tot en met juni 2016 heb ik mijn stage gelopen bij de SAHZ. dit was tevens de afstudeerstage voor mijn opleiding tot fysisch-chemisch analist MBO niveau 4. Mijn afstudeerproject bestond uit een stabiliteitsonderzoek van twee verschillende injectievloeistoffen. In mijn stageperiode heb ik veel vaardigheden geleerd zoals: samenwerken, omgaan met apparatuur en microbiologische analyses uitvoeren. Ik heb een hele fijne en leerzame tijd gehad met alle collega’s en ben dan ook dankbaar dat ik hier mijn studie heb mogen afronden.

Nathalja Hoogendoorn – stagiair opleiding apothekersassistente (april 2016)

Ik zit in het examen jaar van de opleiding aNathalja Hoogendoornpothekersassistente. In het eerste jaar heb ik stage gelopen in een openbare apotheek. Hierna leek het mij erg leuk om stage te lopen in een ziekenhuisapotheek. Zo ben ik bij de SAHZ terecht gekomen, na een intake gesprek werd ik aangenomen en kon ik beginnen met mijn stage. Tijdens mijn stage heb ik de verschillende kanten van een ziekenhuisapotheek gezien. Ik heb een periode in de klinische apotheek stage gelopen, ik heb met logistiek meegelopen en het grootste gedeelte heb ik in de poliklinische apotheek gestaan. Tijdens mijn stage ben ik goed begeleid door mijn stage begeleidster, bij haar kon ik terecht met al mijn vragen en mijn stage opdrachten. De afwisseling maakte mijn stage erg uitdagend. Ik heb veel kanten van het vak gezien en heb veel ervaring op gedaan, hier ben ik ontzettend blij mee. Ik heb nu bijna mijn diploma gehaald en hoop dat ik hier nog lang met veel plezier kan werken.

Soufiane LillhSoufiane Lilih – onderzoeksstudent 5e jaars farmacie (februari 2016)

Tijdens mijn onderzoeksstage, onder begeleiding van Matthijs Becker en Marieke Pereboom, heb ik mij bezig gehouden met het evalueren van een clinical rule. Deze clinical rule is bedoeld om patiënten met een verhoogd risico op een maagbloeding tijdig te signaleren en te beschermen. Daarnaast heb ik op de verschillende afdelingen van de SAHZ mee mogen kijken en de dagelijkse overdracht van de ziekenhuisapothekers bijgewoond. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn stageperiode als leerzaam en uitdagend heb ervaren. Hier ben ik ontzettend dankbaar voor en ik kijk dan ook met een trots gevoel terug op mijn stage.