Onderwijs, opleiding en stages

Al vele jaren leidt de Apotheek Spaarne Gasthuis apothekers op tot de specialismen Openbaar Apotheker en Ziekenhuisapotheker. Onze topklinische patiëntenzorg in het Spaarne Gasthuis, de geïntegreerde transmurale farmaceutische dienstverlening middels 3 poliklinische apotheken alsmede ons compleet en volwaardig takenpakket maken de Apotheek Spaarne Gasthuis tot een waardevolle leeromgeving. Wij zijn officieel erkend voor het opleiden van 2 ApIOS tot Openbaar Apotheker en voor 6 AIOS (4 instromers + 2 doorstromers) voor Ziekenhuisapotheker.

De Apotheek Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de OOR AMC, die tevens bestaat uit de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, het Nederlands Kanker Instituut en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. De samenwerking met de OOR-partners biedt de doorstromende AIOS Ziekenhuisfarmacie veel ontwikkelmogelijkheden omdat de opleidingen complementair zijn wat betreft leeromgeving (academisch/perifeer), organisatievorm (ziekenhuisafdeling/stichting) en lokale accenten in de vorm van stages en differentiaties. In dat verband biedt de Apotheek Spaarne Gasthuis als ‘grootbereider’ zowel een stage als een differentiatie Bereidingen aan, naast een differentiatie Geriatrie en een stage transmurale en poliklinische farmacie.