Opleiding

Een groot aantal medewerkers van de SAHZ volgt een opleiding, om de deskundigheid die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden te vergroten. Een aantal apothekersassistenten heeft de opleiding Farmakunde of de opleiding tot Farmaceutisch Consulent gevolgd, of zijn daarmee bezig. De SAHZ leidt apothekers op tot Openbaar Apotheker Specialist en tot Ziekenhuisapotheker. Apothekers die deze opleiding gevolgd hebben zijn bevoegd om zelfstandig een openbaar apotheek of ziekenhuisapotheek te leiden. Ziekenhuisapothekers in opleiding van andere instellingen hebben de mogelijkheid om een deel van hun opleiding in de SAHZ te volgen.

Contact

Matthijs Becker
ziekenhuisapotheker en opleider