Bloedspiegelbepalingen

Laboratorium TDM en toxicologie

Door het meten van concentraties in het bloed van de patiënten kan de behandeling met geneesmiddelen geoptimaliseerd worden (Therapeutic Drug Monitoring) en adviseren wij over de behandeling van vergiftigingen (toxicologie).

Voor de uitvoering van de bloedspiegelbepalingen hebben we een samenwerking met Atalmedial. De analyses die regelmatig worden uitgevoerd staan vermeld in de lijst bloedspiegelbepalingen. In deze lijst staan tevens de gehanteerde referentiewaarden vermeld.