Missie

De Apotheek Spaarne Gasthuis is een ziekenhuisapotheek die specialistische farmaceutische zorg levert.

  • Wij doen dat voor iedereen die met een zorgvraag in één van onze instellingen komt.
  • Wij zien de patiënt en de klant als onze partners.
  • Onze zorg is veilig, effectief en doelmatig.
  • Wij maken en leveren unieke geneesmiddelen op maat als de behandeling dat vereist.
  • Onze apotheek is een professioneel, kostenbewust en transparant bedrijf.
  • Wetenschappelijk onderzoek en innovatie leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
  • Bij ons werken enthousiaste en deskundige mensen die worden aangemoedigd zich te ontplooien.