Keuzestage bereidingen

Farmaceutische bereidingen inclusief farmaceutische analyse

Duur: 2 maanden / 9 maanden

De Apotheek Spaarne Gasthuis heeft een uitgebreide GMP en GMP-z gecertificeerde bereidingsunit met bijbehorend laboratorium. In onze bereidingsunit vinden individuele en voorraadbereidingen plaats, zowel steriel als niet steriel. Door de hoge eisen en navenante kosten ten aanzien van voorraadbereidingen kiezen steeds meer ziekenhuizen ervoor deze activiteit in meer of mindere mate af te stoten. De Apotheek Spaarne Gasthuis biedt een aanvullende stage bereidingen aan zodat de AIOS kennis en ervaring opdoet ten aanzien van voorraadbereidingen. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen van ELOZ. Deze stage richt zich op voorraadbereidingen. Afhankelijk van de leerdoelen van de AIOS kan de stage worden uitgebreid met individuele bereidingen. Naast de keuzestage biedt de Apotheek Spaarne Gasthuis eveneens een differentiatiefase bereidingen aan.

De stage zal bestaan uit een introductie- en een verdiepingsfase. In de introductiefase zal aandacht worden besteed aan de GMP en de verschillende bereidingswijzen welke uitgevoerd worden binnen de Apotheek Spaarne Gasthuis. Voor de verdiepingsfase zal in overleg met de AIOS één of meer stage doelen of projecten worden vastgesteld. Gestreefd wordt naar werkzaamheden rondom de ontwikkeling van een voorraadbereiding. Zaken welke hierbij aan bod zullen komen zijn, onder andere, formulering, houdbaarheidsonderzoek, ontwikkeling analysemethode en het opstellen van de benodigde documentatie. De leerdoelen zoals gesteld in ELOZ III zullen als leidraad worden gebruikt.

De AIOS heeft 2 wekelijks voortgangsbesprekingen waarin reflectie op het leerproces plaats vindt. Aangezien gewerkt wordt bij een GMP-gecertificeerde grootbereider is er behalve bij de vaste begeleiders veel kennis en ervaring bij de bereidingsmedewerkers aanwezig. Allen zijn gewend om op vele niveaus op te leiden en beantwoorden graag vragen. De AIOS neemt deel aan de dagelijkse overdracht van apothekers en kan daar specifieke zaken in brengen.