Onderwijs, Onderzoek & Opleiding

Onderzoek

Wetenschap is van groot belang om de farmaceutische zorg van de Apotheek Spaarne Gasthuis op een hoog niveau te brengen en te houden. Binnen de business unit Onderzoek, Onderwijs en Opleiding wordt veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Dat doen we enerzijds door geneesmiddelenonderzoek binnen de instellingen te faciliteren en anderzijds door zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Lees hier meer over wetenschappelijk onderzoek

Onderwijs & Opleiding

Goed opgeleide medewerkers zijn noodzakelijk voor de Apotheek Spaarne Gasthuis om de farmaceutische patiëntenzorg van het hoogste niveau te kunnen leveren. De Apotheek Spaarne Gasthuis biedt studenten van de MLO, HLO, MBO apothekersassistent en farmaciestudenten de mogelijkheid om met stages kennis te maken met de dagelijkse praktijk van de Apotheek Spaarne Gasthuis. Medewerkers van de Apotheek Spaarne Gasthuis volgen interne en externe opleidingen om hun kennis op peil te houden en nieuwe kennis op te doen. Ook voor de medewerkers van de aangesloten instellingen verzorgen we onderwijs.

De Business Unit OO&O faciliteert de stages en het onderwijs dat gegeven wordt. Voor meer informatie over stages en opleidingen zie onderwijs, opleiding en stages.