Farmaceutische Dienstverlening

Poliklinisch

De drie poliklinische apotheken van de Apotheek Spaarne Gasthuis vormen een belangrijke schakel in de farmaceutische patiëntenzorg waarbij de patiënt centraal staat.

Onze poliklinische apotheken zijn gevestigd in het ziekenhuis en leveren dagelijks geneesmiddelen en bijbehorende informatie aan vele patiënten die met een recept aan de balie komen, patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen of de medisch specialist op de polikliniek hebben bezocht, en medewerkers van het ziekenhuis. De recepten bevatten relatief veel specialistische middelen. Vaak betreft het eerste uitgiftes die om intensieve medicatiebewaking vragen.

De poliklinisch apotheker werkt met de apothekersassistenten nauw samen met de huisarts of medisch specialist om te komen tot de best passende farmaceutische behandeling van de patiënt. Het kennisniveau van het apotheekteam is hoog door continue nascholing en samenwerking met de artsen.

Klinisch

De afdeling Farmaceutische Dienstverlening Klinisch (FD Klinisch) van de Apotheek Spaarne Gasthuis levert geneesmiddelen aan patiënten die in het ziekenhuis van het Spaarne Gasthuis zijn opgenomen en aan  enkele externe instellingen. De afdeling zorgt ervoor dat de patiënten de juiste geneesmiddelen krijgen. Dit wordt gerealiseerd  door 3 kerntaken:

Medicatieverificatie

Bij opname gaan apothekersassistentes in gesprek met de patiënt en/of familie om de actuele medicatie te achterhalen. De veiligheid staat hierbij centraal. De afdeling zorgt ervoor dat de patiënt tijdens de opname de juiste medicatie geleverd krijgt. Medicatieverificatie vindt op diverse locaties plaats: bij acute opname (op de spoedeisende hulp of de algemene opname afdeling) en bij een groot aantal geplande opnames. De apothekersassistenten zijn tevens bereikbaar voor vragen en advies. Op deze manier wordt er een totaal pakket van farmaceutische zorg geleverd.

Controle medicatieopdrachten

De apothekersassistenten en apothekers van de afdeling controleren alle voorgeschreven medicijnen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de patiënt de juiste geneesmiddelen krijgt waarbij gelet wordt op:

  • de juiste dosering,
  • eventuele ongewenste wisselwerking (interactie) tussen de voorgeschreven geneesmiddelen,
  • mag de patiënt het middel krijgen of is er een reden waarom dat niet mag zoals een bepaalde ziekte of aandoening (contra-indicatie) of is de patiënt allergisch voor een geneesmiddel.

De apothekersassistenten en/of de apotheker neemt contact op met voorschrijvend arts bij vragen of problemen met de geneesmiddelen en samen zorgen zij ervoor dat de patiënt de juiste geneesmiddelen krijgt voorgeschreven in de juiste dosering.

Leveren van geneesmiddelen

Na alle controles worden de voorgeschreven geneesmiddelen verzameld en vanuit de apotheek aan de diverse afdelingen en instellingen geleverd door de Service Unit Logistiek & Inkoop.

Naast deze drie kerntaken houdt de afdeling zich tevens bezig met vragen over bijvoorbeeld het assortiment, bereidingen, algemene vragen en vragen over logistieke problemen of transport.