Kwaliteitsbeheer

De afdeling Kwaliteitsbeheer zorgt voor de kwaliteit en procesverbetering binnen de gehele keten van de farmaceutische zorg, zowel binnen als buiten de ziekenhuisapotheek.

De belangrijkste kerntaken van de afdeling zijn:

Documentbeheer

De Apotheek Spaarne Gasthuis maakt gebruik van een intranetbenadering voor het documentatiesysteem. Dat betekent dat op alle computers alle documenten te raadplegen zijn en dat altijd de meest recente, geautoriseerde versie beschikbaar is, eenvoudig te raadplegen door gebruik te maken van een standaard Internet Explorer. Indien men wil dat een documentatiesysteem ook daadwerkelijk gebruikt wordt, moet ook alle informatie die in de voorschriften en procedures staan up-to-date zijn. Vandaar dat Kwaliteitsbeheer er alles aan doet dat veranderingen door worden gegeven en snel worden verwerkt. Medewerkers die tijdens het dagelijks werk aanpassingen of verbeteringen signaleren, kunnen dit via het systeem aan Kwaliteitsbeheer doorgeven, zodat er een aanpassing plaats kan vinden.

Validatie

Validatie is het aantonen dat een apparaat, proces of bepaling bij goede bediening of uitvoering ook datgene oplevert wat je ervan verwacht. De opzet en uitvoering van de validaties is bepaald op basis van een risicoanalyse. Een aantal kritische processen worden bovendien jaarlijks opnieuw gevalideerd.

Audit

Audits worden uitgevoerd om de kwaliteit van het proces steeds te meten en te verbeteren. De observaties worden in een database geregistreerd en bewaakt. Ook door externen worden audits (inspecties) bij de Apotheek Spaarne Gasthuis uitgevoerd. Deze worden begeleid door de afdeling. Verschillende van deze inspecties hebben inmiddels geleid tot het verlenen van een aantal vergunningen en erkenningen. Lees meer over kwaliteit en keurmerken.

Problemen en afwijkingen

Voor het signaleren van problemen tijdens of na het uitvoeren van handelingen door de medewerkers van de Apotheek Spaarne Gasthuis en voor het registreren van klachten van externen heeft Kwaliteitsbeheer een geïntegreerd systeem ontwikkeld voor de hele organisatie om deze problemen gestructureerd, snel en efficiënt op te lossen. Sinds 2007 melden we alle medicatie gerelateerde meldingen door aan een centrale database van onze beroepsvereniging. Het Spaarne Gasthuis levert hier een bijdrage aan door alle VIM meldingen waar geneesmiddelen in voorkomen door te sturen naar de apotheek.

Vrijgifte

Alle grondstoffen, verpakkingsmaterialen en bereide producten worden alleen door een gekwalificeerd persoon van Kwaliteitsbeheer vrijgegeven. Hierbij wordt goed gekeken via de ingevulde protocollen of alles volgens de voorschriften is uitgevoerd en er zich geen vreemde zaken tijdens het bereiden of keuren hebben voorgedaan. Indien alles er goed uitziet wordt het product vrijgegeven.