Financiën & Control

AFdeling F&CDe afdeling Financiën & Control is een service gerichte afdeling die voorziet in een optimale financiële ondersteuning van de Business Units van de Apotheek Spaarne Gasthuis. Belangrijk is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de Apotheek Spaarne Gasthuis in al haar facetten. De afdeling F&C is verantwoordelijk voor de financiële aansturing en de planning en control cyclus van de Apotheek Spaarne Gasthuis. Dagelijks wordt gezorgd voor de verwerking van de debiteuren-, crediteuren-, voorraadmutaties en andere geld- en goederenstromen binnen onze organisatie. Ook wordt gezorgd voor de maandelijkse rapportages van de diverse Business Units en Service Units. Verder worden kostprijsberekeningen, investeringsanalyses en begrotingen en de jaarrekeningen opgesteld.

Gestreefd wordt naar continue verbetering van de interne bedrijfsprocessen, zodat de afdeling F&C een bijdrage kan leveren aan een steeds gezondere organisatie en medewerkers.