Medicatieverificatie

Als u als patiënt het ziekenhuis bezoekt, wordt de medicatie die u thuis gebruikt in kaart gebracht. Deze medicatieverificatie is van groot belang voor uw veiligheid. Bij uw behandeling houdt de arts namelijk rekening met de geneesmiddelen die u al gebruikt. Meestal voert een apothekersassistent het medicatieverificatie-gesprek met u. De apothekersassistent is getraind in het voeren van de medicatieverificatie-gesprekken.

Bij een acute opname vindt het medicatieverificatie-gesprek op de Spoedeisende Hulp plaats. Bij een geplande opname wordt de thuismedicatie met u doorgenomen op de polikliniek of, in bepaalde situaties, telefonisch.

Als u nieuwe geneesmiddelen nodig heeft, kan de apotheek van het ziekenhuis deze leveren. Alleen met uw toestemming wordt uw eigen apotheek op de hoogte gebracht van uw medicijngebruik. Uiteraard worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunnen kosten van de verificatiegesprekken in rekening worden gebracht.