Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel (BNG)

Wat houdt een Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel in?

Als een medicijn voor het eerst wordt uitgegeven moet de apotheek patiënten informeren over het gebruik, de werking, eventuele bijwerkingen en samenhang met andere geneesmiddelen. Dit gesprek is belangrijk omdat verkeerd gebruik van geneesmiddelen schadelijke gevolgen voor u kan hebben. De apotheker geeft praktische informatie, zoals: hoe moet u het medicijn innemen en welke bijwerkingen kunnen er zijn? Ook controleert de apotheker zaken zoals de dosering en de duur van de behandeling. Verder kijkt de apotheker of een geneesmiddel goed samengaat met eventuele andere medicijnen (of zelfzorgmiddelen) die u gebruikt, en of u niet overgevoelig bent voor een van de bestanddelen. U krijgt ook schriftelijke uitleg, in ieder geval een bijsluiter.

Het BNG bestaat uit:

  • een Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel volgens protocol, vóór de start van de betreffende farmacotherapie, met u of uw verzorger. Hierbij worden uw verwachtingen besproken;
  • het aanbieden/verstrekken van aanvullende mondelinge en/of schriftelijke informatie;
  • het vastleggen van de handelingen in het digitale patiëntendossier.

Deze prestatie kan alleen bij het verstrekken van een recept-plichtig geneesmiddel gedeclareerd worden. Het is onderdeel van de prestatie ‘Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Uw apotheker of assistent(e) voeren het gesprek volgens de richtlijnen van hun beroepsgroep uit. U kunt de protocollen hiervan vinden op de website van de brancheorganisatie van apothekers, www.knmp.nl.

Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel op uw nota?

In 2016 staat het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel niet meer apart vermeld op de nota. De kosten van het gesprek worden samengevoegd met de terhandstellingskosten (de reguliere vergoeding aan de apotheek voor de dienstverlening, die bij elke levering in rekening wordt gebracht). Op de nota staat dan ‘Terhandstelling en Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel’ omschreven.

De apothekersassistente geeft uitleg aan de balie over de omzetting naar een biosimilar