De apothekersassistent in het ziekenhuis

Het werk dat de apothekersassistent verricht in het ziekenhuis wordt steeds uitgebreider. Sinds een aantal jaren voert de apothekersassistent medicijngesprekken met de patiënt. Zo’n gesprek vindt bij opname plaats op diverse afdelingen van het Spaarne Gasthuis, zowel in Haarlem als in Hoofddorp.

Wat houdt dat nou precies in? Alle medicatie, die de patiënt voor de opname gebruikt wordt samen met de patiënt doorgenomen, zodat dit correct in het dossier komt. Ook worden alle huismiddeltjes en allergieën besproken. Tijdens de opname zal de arts medicatie toevoegen of stoppen. Omdat medicijnen elkaars werking kunnen beïnvloeden is het voor de veiligheid van de patiënt van groot belang dat de arts precies weet welke medicijnen al in gebruik zijn.

De reacties van de patiënten hierop zijn erg positief. Zij waarderen de zorgvuldige controles van de apothekersassistenten. De positieve ervaringen van de patiënten zijn bevestigd in een klanttevredenheids-onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in het Spaarne Gasthuis. Daarin werden vragen in gesteld als: het doel van het medicijngesprek is mij duidelijk en het medicijngesprek is belangrijk voor mijn eigen medicatieveiligheid. De reacties van de patiënten waren zeer positief. Gemiddeld was ruim 93% enthousiast over de werkzaamheden die de apothekersassistenten verrichten in het ziekenhuis.

Het geeft veel voldoening als apothekersassistent om te ervaren dat artsen, verpleegkundigen en patiënten je werk op de afdeling zo waarderen!