Lopende projecten

Project farmaceutische ontslagbrief complexe antistolling

Een goede overdracht van medicatie gegevens na ontslag uit het ziekenhuis is van groot belang om verkeerd gebruik te voorkomen. Vanuit de Apotheek Spaarne Gasthuis zijn we gestart met het project farmaceutische ontslagbrief bij complexe antistolling. Dit project wordt uitgevoerd door de Apotheek Spaarne Gasthuis en de Heemsteedse Apotheek, in samenwerking met openbaar apotheken in de regio.

We weten dat circa 10% van de patiënten in de eerste lijn die twee of meer antistollingsmiddelen gebruikt hier geen indicatie (meer) voor heeft. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen. Voor apothekers is er een belangrijke taak om dit te voorkomen. Combinaties van antistolling worden meestal voor een beperkte periode voorgeschreven. Na ontslag is het daarom van belang dat de antistollingsmedicatie op het juiste moment worden gestaakt.

Gedurende het project wordt voor alle patiënten die uit het Spaarne Gasthuis worden ontslagen met twee of meer antistollingsmiddelen een farmaceutische ontslagbrief gestuurd naar de openbare apotheek van de patiënt. Hierin wordt informatie verstuurd over de indicatie of indicaties van het beoogde antistollingsbeleid inclusief verwachte stopdatum. Hiermee kan door de openbare apotheek de medicatiebewaking beter worden uitgevoerd.

Bijna alle openbaar apotheken in de regio participeren in dit project. Het project loopt van juni tot en met december 2020.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Farmaceutische ontslagbrief voor patiënten die ontslagen worden uit het Spaarne Gasthuis met de volgende combinaties:
  • Dubbele plaatsjesremming (DAPT)
  • Dubbel therapie (DOAC/VKA + één plaatjesremmer)
  • Triple therapie (DOAC/VKA + acetylsalicyzuur + P2Y12 remmer)
 2. Actueel overzicht van de richtlijnen met betrekking tot het antistollingsbeleid bij de meest voorkomende indicaties
 3. Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg over antistollingstherapie via apothekerconsult@sahz.nl

Wetenschappelijk onderzoek

Het effect van de farmaceutische ontslagbrief zullen we in een wetenschappelijk onderzoek analyseren. Hiervoor werken we samen met STIZON en PHARMO. Dit project wordt ondersteund vanuit het KNMP onderzoeksprogramma ‘Farmaceutisch Praktijkonderzoek 2020’.

Het project wordt geleid door:

 • Renate van Uden, ziekenhuisapotheker, Apotheek Spaarne Gasthuis
 • Patricia Pols, openbaar apotheker, Heemsteedse Apotheek
 • Matthijs Becker, ziekenhuisapotheker, Apotheek Spaarne Gasthuis

Overige projectgroep leden:

 • Wytze de Jager, openbaar apotheker, Schoterbos Apotheek
 • Prof. Patricia van den Bemt, ziekenhuisapotheker, UMCG
 • Ilse Houtenbos, internist-hematoloog, Spaarne Gasthuis
 • Prof. Ron Herings, apotheker-epidemioloog, PHARMO instituut, AUMC
 • Prof. Karina Meijer, internist-hematoloog, UMCG