Matthijs Becker

Ziekenhuisapotheker / Manager BU Onderwijs, Onderzoek & Opleiding

Matthijs Becker studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Utrecht als apotheker. Hij promoveerde in 2009 in het Erasmus MC (Titel: “Individualizing Pharmacotherapy”) en specialiseerde zich tot ziekenhuisapotheker in 2012 in het Erasmus MC.

Aandachtsgebieden

Elektronisch voorschrijfsysteem, Onderwijs, Onderzoek en Opleiding

Nevenfuncties

  • Lid Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek (CWZO) van de NVZA
  • Lid Adviescommissie Lokale Uitvoerbaarheid van het SG
  • Lid Werkgroep QT interacties van de KNMP
  • Bestuurslid Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA)