Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Naast het onderzoek binnen de onderzoekslijnen wordt er onderzoek gedaan dat relevant is voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten van de Apotheek Spaarne Gasthuis. Deze kennis kan ook voor andere ziekenhuizen en ziekenhuisapotheken relevant zijn en daarom van belang om te publiceren. Een voorbeeld is de kennis over eigen bereidingen die wordt ontwikkeld binnen de afdeling Apotheekbereidingen.

Resultaten van het onderzoek in de Apotheek Spaarne Gasthuis wordt gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften, met een voorkeur voor PubMed geïndexeerde tijdschriften. Daarnaast worden voordrachten gegeven op wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het onderzoek in de Apotheek Spaarne Gasthuis wordt onder meer uitgevoerd door ziekenhuisapothekers in opleiding, farmacie studenten en studenten van de HLO. Als je interesse hebt om onderzoek te doen binnen de Apotheek Spaarne Gasthuis, neem dan contact op met Matthijs Becker (ziekenhuisapotheker, klinisch-epidemioloog), mbecker@sahz.nl of 023-5464 040. Voor meer informatie zie: Onderwijs, onderzoek en stages.