Onderzoekslijnen

Naast het ondersteunen van klinisch geneesmiddelenonderzoek in de instellingen, wordt in de Apotheek Spaarne Gasthuis ook eigen onderzoek opgezet en uitgevoerd.
Het eigen onderzoek wordt vormgegeven in de drie onderzoekslijnen die in de Apotheek Spaarne Gasthuis zijn geformuleerd;

  • Medicatiebewaking en Clinical Rules
  • Medicatieoverdracht en Medicatieverificatie
  • Dure geneesmiddelen

De onderzoekslijnen hebben veel raakvlakken met het dagelijks werk dat binnen de Apotheek Spaarne Gasthuis wordt uitgevoerd. De dagelijkse praktijk en het wetenschappelijk onderzoek zijn sterk met elkaar verweven.

Medicatiebewaking en Clinical Rules

Het klassieke systeem van medicatiebewaking leidt tot veel irrelevante signalen en waarschuwt in een aantal gevallen niet waar dat wel gewenst is. Het doel van het onderzoek in deze lijn is het verbeteren van medicatiebewaking door het aantal onnodige signalen te reduceren (en daarmee de ‘signaal-moeheid’) en de relevantie van de signalen te verhogen.

Een voorbeeld zijn de interacties die invloed hebben op kaliumspiegels. Met de klassieke medicatiebewaking wordt alleen een signaal aan de voorschrijver gegeven bij start van een tweede geneesmiddel dat invloed heeft op de kaliumspiegel, ongeacht de hoogte van de kaliumspiegel. In de situatie dat beide geneesmiddelen in gebruik zijn en de kaliumspiegel gaat afwijken wordt daarentegen geen signaal gegeven. Met de introductie van Clinical Rules kunnen we waarschuwen op het moment dat de kaliumspiegel afwijkt en kaliumspiegel beïnvloedende medicatie gebruikt. Hierdoor wordt alleen een signaal gegeven als dat ook relevant is. Ook voor andere interacties kan de kwaliteit van medicatiebewaking op een vergelijkbare manier verbeterd worden.

Medicatieoverdracht en Medicatieverificatie

Bij opname en ontslag van patiënten bestaat het risico dat de medicatie niet goed wordt gecontinueerd. Onderdeel van het VMS zorg is goede medicatieverificatie bij opname en ontslag. Voor het goed uitvoeren van medicatieverificatie is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er fout gaat en wat de klinische consequenties zijn. Doel van het onderzoek in deze onderzoekslijn is om inzichtelijk te maken wat de frequentie van medicatiefouten bij opname en ontslag is, hoe vaak gestaakte medicatie foutief wordt gecontinueerd, en wat de invloed is van de inrichting van de organisatie rondom medicatieoverdracht op het aantal medicatiefouten. Met deze kennis kan het proces van medicatieoverdracht en medicatieverificatie verbeterd worden.

Dure geneesmiddelen

De uitgaven van geneesmiddelen in de gezondheidszorg nemen sterk toe. Een deel van deze stijging is toe te schrijven aan een beperkte groep dure geneesmiddelen, zoals de TNF alfa remmers. Het is belangrijk om stakeholders inzicht te geven in de kosten van deze geneesmiddelen en in de kosteneffectiviteit. De overheveling van de kosten van dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget maakt dat dit onderwerp voor ziekenhuizen nog relevanter is geworden. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen mogelijk kostenbesparingen gerealiseerd worden door een meer kosten-effectieve inzet van deze dure geneesmiddelen. Doel van het onderzoek in deze onderzoekslijn is om de kosten van (dure) geneesmiddelen inzichtelijk te maken en te onderzoeken wat de bijdrage van deze dure geneesmiddelen is aan gezondheidswinst in relatie tot de kosten. Resultaten kunnen aangeven waar er eventueel mogelijkheden zijn de kosten voor deze geneesmiddelen te reduceren.