Logistiek & Inkoop

Logistiek

In het kader van Groen Ondernemen is er door de SAHZ een tweede elektrische auto aangeschaft. Hierdoor bestaat tweederde van de vloot inmiddels uit elektrische voertuigen.

De personele bezetting binnen de afdeling is bij tijd en wijle aan de krappe kant geweest. Gelukkig hebben we wel een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.

De dienstverlening richting onze klanten wordt als zeer waardevol aangemerkt. De verhuizing van verschillende afdelingen en de daarmee gepaard gaande verhuizing van de medicijnkamers zijn goed en tijdig gerealiseerd tot tevredenheid van alle betrokkenen.

Inkoop

De afdeling inkoop heeft meer en meer te maken met beperkte beschikbaarheid van medicatie. Het zoeken naar alternatieven is en blijft een tijdrovende aangelegenheid. Ook de administratieve last die dit met zich meebrengt dient niet onderschat te worden.

Binnen het beschikbare assortiment is het aandeel dat voorzien is van een scanbare barcode voor de afdeling opgelopen tot 85% à 90%. Hierdoor moet het voor de verpleging steeds eenvoudiger worden om de medicatie te scannen bij toediening.

Vanuit de apotheek zijn we steeds beter in staat om in gezamenlijkheid met de medische vakgroepen in gesprek te gaan over de medicatie en nemen we bij gelijkblijvende effectiviteit en veiligheid ook de doelmatigheid mee in deze gesprekken..

De verkoop van onze producten van de bereidingsunit is verder geprofessionaliseerd en alle klanten krijgen nu een orderbevestiging gestuurd. Het magazijn is verder op orde gemaakt en ook zijn er gesprekken gevoerd met Exact (software waarin we onder andere onze artikelen beheren) om te kijken hoe we hier ook meer uit kunnen halen en meer kunnen digitaliseren.

Ontwikkelingen 2023

 

Terug naar 2022 in vogelvlucht