Kengetallen 2022

* Per 1 januari 2024 dient de SAHZ te voldoen aan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) welke van invloed is op het huidige bestuur/directie model. Er wordt onderzocht op welke manier hier invulling aan gegeven kan worden.

 

 

 

*Aanvulling op 360 graden feedback(-pilot): de OR heeft ingestemd met de pilot hiervan op
2 afdelingen, om te inventariseren of dit voor het hele bedrijf ingevoerd zou moeten worden,
maar deze pilot is uiteindelijk niet gestart.

Terug naar 2022 in vogelvlucht