Voorwoord 2022

In 2022 konden we gelukkig alle Covid maatregelen langzaam gaan loslaten en was het na de Covid jaren eindelijk weer eens mogelijk om sociale activiteiten te organiseren. De feestcommissie heeft haar rol goed opgepakt wat heeft geresulteerd in een druk bezochte zomeractiviteit en een kerstborrel/diner. Na al die tijd was het fijn om elkaar buiten het werk op een informele wijze te kunnen treffen en bij te praten.

Uiteraard hebben we in 2022 op professioneel vlak ook weer mooie stappen gezet. Net als binnen de gehele geneesmiddelenketen werden we binnen onze Regionale Bereidingsunit (RBU) geconfronteerd met leveringsproblemen van grondstoffen. In 2022 heeft de RBU ingezet op het verbeteren van de productieplanning van de voorraadbereidingen, inclusief de tijdige beschikbaarheid van grondstoffen, zodat het aantal naleveringen afneemt. Door meer rust te brengen in het primaire proces wordt gehoopt meer ruimte te creëren voor innovatie en ontwikkeling. Zo is in 2022 gestart met de validatie van de spuitenvulmachine en wordt binnen het Spaarne Gasthuis met interesse gekeken naar deze ontwikkeling en de toekomstige beschikbaarheid van gesteriliseerde kant-en-klare spuiten. Voor de bereiding van cytostatica is in 2022 het gebruik van Cato uitgerold. Inmiddels wordt bijna 75% van de cytostatica bereidingen uitgevoerd middels Cato. Binnen het laboratorium is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van methoden om onzuiverheden in onze voorraadproducten te analyseren, dit is conform de nieuwe richtlijnen.

De tekst loopt door onder de tabel.

Binnen de Farmaceutische Dienstverlening Klinisch is naast de reguliere dienstverlening (met name medicatiebewaking en medicatieverificatie) een pilot gestart om een deel van de medicatiebewaking te beleggen bij de apothekersassistenten. Deze pilot is met enthousiasme ontvangen door het team en wordt zorgvuldig voorbereid en geëvalueerd. In de poliklinische apotheken was de werkdruk in 2022 extra hoog vanwege personeelstekorten. Het is hierbij mooi om te zien dat, ondanks de hoge werkdruk, de medewerkers klaar blijven staan om de patiënt zo goed mogelijk te blijven helpen. De overeenkomst met SEIN voor de farmaceutische zorg is in 2022 weer voor 3 jaar verlengd. Regionaal zijn er goede afspraken gemaakt met alle betrokken partijen om de medicatieoverdracht verder te verbeteren.

De opleiding tot ziekenhuisapotheker is in 2022 verder doorontwikkeld op basis van het nieuwe opleidingsprogramma: ELOZ IV. Op het vlak van onderzoek gebeurt veel binnen de SAHZ wat in 2022 heeft geresulteerd in een aantal mooie publicaties op relevante onderwerpen welke een positieve bijdrage leveren aan de dagelijkse zorg. De afdeling Inkoop is ook in 2022 weer meer tijd kwijt geweest met het zoeken naar alternatieven voor (dreigende) tekorten. Dat het in de meeste gevallen toch lukt om een alternatief te vinden voor onze patiënten is een bijzondere prestatie. Vanuit Logistiek wordt de zichtbaarheid op de afdeling steeds belangrijker om het medicatieproces zo goed mogelijk te organiseren en hier pakken onze medewerkers hun rol. Vanuit de afdeling Kwaliteitsbeheer is in 2022 verder ingezet op de afhandeling van signaleringen en auditobservaties waarbij voldoende diepgang wordt bereikt en de oorzaakanalyse zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hierin worden positieve stappen gezet. Op het ICT vlak heeft de SAHZ grote uitdagingen in het snel veranderende landschap. Hier wordt vanuit de afdeling gezamenlijk met een externe partij hard gewerkt om de noodzakelijke stappen te zetten zodat de SAHZ klaar is voor de toekomst. Binnen de afdeling Finance & Control is in 2022 ingezet op verdere digitalisering van processen maar ook op het vergroten van de kennis van de medewerkers rondom BTW en Loonheffing. Voor personeelszaken was 2022 een uitdagend jaar gezien de beperkte inzetbaarheid van medewerkers maar zijn er desondanks stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Eind 2022 zijn alle medewerkers van de SAHZ geïnformeerd over een voorgenomen besluit tot fusie met het Spaarne Gasthuis welke door het bestuur van de SAHZ in het najaar van 2022 is genomen. Er zijn meerdere redenen om tot fusie over te gaan maar de aanleiding om te streven naar een fusie per 1 januari 2024 is de aangepaste wetgeving ‘Wet Toetreding Zorgaanbieders’ (Wtza). Het bestuur van de SAHZ ziet de inhoudelijke samenwerking en verbinding tussen de SAHZ en het Spaarne Gasthuis graag geïntensiveerd. Door de grote wederzijdse afhankelijkheid zowel op het vlak van de patiëntenzorg als op het bedrijfsmatige/ bedrijfseconomische vlak hecht het bestuur grote waarde aan een fusie tussen beide organisaties. Tot de uiteindelijke fusie moeten er nog een hoop activiteiten worden uitgevoerd waarbij de ondernemingsraad van de SAHZ een belangrijk adviesrecht heeft. Kortom, voor 2023 worden weer genoeg uitdagingen voorzien.

Zoals u van ons gewend bent is er ieder jaar een AIOS ziekenhuisfarmacie, in het kader van de managementstage, betrokken bij het opstellen van ons jaardocument. Dit jaar heeft Sara de Bie-Daliri weer een mooie en creatieve bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van ons jaardocument.

Thijs Giezen, Monique Harreman-Tillemans en Anne Margreet Kremer