Farmaceutische dienstverlening

Behandelaarschap psychiatrie

Sinds 2022 wordt vanuit de ziekenhuisapotheek deelgenomen aan de grote visite van de psychiatrie en worden medicatiegesprekken gevoerd met patiënten. Door de medicatiegesprekken kan advies op maat gegeven worden aan patiënten over hun geneesmiddelen en eventuele bijwerkingen. Daarnaast ontstaat er kruisbestuiving van kennis tussen de arts en apotheker, is de samenwerking tussen de apotheek en de afdeling psychiatrie hechter geworden en draagt deze ontwikkeling in belangrijke mate bij aan de rol van de ziekenhuisapotheker in de toekomst.

De tekst loopt door onder de foto.

Invoering e-AMO

Om een betere overdracht van medicatiegegevens in de keten te verkrijgen zijn we in samenwerking met het Spaarne Gasthuis gestart met het geautomatiseerd verzenden van een elektronisch actueel medicatieoverzicht (e-AMO) na het ontslag van een patiënt. Na een testperiode met een vijftal apotheken is dit live gegaan voor alle openbare apotheken in de regio’s Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
Op het moment dat de voorschrijver heeft bepaald met welke geneesmiddelen de patiënt naar huis gaat en de ontslagorder plaatst, verstuurt ons ziekenhuisinformatiesysteem Epic via Zivver een beveiligde e-mail met de informatie naar de openbare apotheek die in het dossier van de patiënt vermeld staat. Patiënten uit andere delen van het land krijgen van de arts een geprint AMO mee naar huis.

De tekst loopt door onder de foto.

Taskforce barcodescannen

In mei 2022 zijn we in het Spaarne Gasthuis gestart met het doorvoeren van nieuwe instellingen om knelpunten op te lossen voor de barcodescanning bij toediening van medicatie. Het percentage geslaagde scans is sindsdien toegenomen van onder de 60% naar boven de 70%. Door een positievere houding van verpleegkundigen ten aanzien van het barcodescannen en minder technische problemen verwachten wij dit cijfer in 2023 nog hoger te kunnen brengen.

Zorgpad ‘injectables’ HIV

Door de specialist interne geneeskunde worden de injecties Rekambys® (rilpivirine) en Vocabria® (cabotegravir) voorgeschreven bij de behandeling van HIV om het gebruiksgemak van de patiënt te vergemakkelijken. Deze middelen hoeven slechts tweemaandelijks in de spier te worden toegediend in tegenstelling tot dagelijkse inname van tabletten. Daarnaast is met de vakgroep interne geneeskunde afgesproken dat de poliklinische apotheek de injecties voor de patiënten herhalen door middel van een herhaalprofiel, zodat patiënten dit niet zelf hoeven te regelen. Dit herhaalprofiel is geïntegreerd in het poliklinische Apotheek Informatie Systeem.

Ontslagtraject orthopedie

In samenwerking met de orthopedie is zowel voor de dagbehandeling als de verpleegafdeling een ontslagtraject gestart. In de ochtend van ontslag worden de e-ontslagrecepten aangeboden aan de poliklinische apotheek. Na gereedmaking hiervan wordt de medicatie klaargezet. Doordat er in de poliklinische apotheek ook een nieuwe nummerzuil en de applicatie Recept&Nummer is geïmplementeerd kan er worden gewerkt met snelcodes aan de balie; met de door de afdeling verstrekte snelcode kan de patiënt op een voor hem prettig moment zonder wachttijd zijn ontslagmedicatie verkrijgen.

De tekst loopt door onder de foto.

Immunoglobulines subcutaan toediening in thuissituatie (door patiënt zelf)

Sinds 2022 hebben patiënten die in het ziekenhuis een infuus met immunoglubulines krijgen de mogelijkheid om de behandeling thuis zelfstandig voort te zetten middels subcutane (onderhuidse) toediening. Hiervoor dienen ze wel eerst ingesteld te worden in het ziekenhuis. Dit levert de gezondheidszorg kostenbesparing op en is daarnaast veilig en patiëntvriendelijk omdat patiënten niet meer elke 2 à 3 maanden naar het ziekenhuis hoeven te komen voor een infuus van twee uur.

Ontwikkelingen 2023

Terug naar 2022 in vogelvlucht