Bereidingen & Laboratorium

Verhogen leverbetrouwbaarheid bereidingsunit

In 2022 is door de bereidingsunit vooral de nadruk gelegd op het verbeteren van de productieplanning van de voorraadbereidingen om het aantal naleveringen te verminderen. Hiermee is een eerste start gemaakt met het verhogen van de leverbetrouwbaarheid. Naar aanleiding hiervan is in 2021 een supply chain planner aangenomen om dit systeem te optimaliseren.

Implementatie Cato

Sinds februari 2022 worden cytostaticakuren bereid met behulp van het bereidingsprogramma Cato. Via het ziekenhuisinformatiesysteem (Epic) wordt een aanvraag voor een cytostaticum, na controle door de apotheker in Epic, doorgestuurd naar Cato waardoor er geen overschrijfstap meer tussen de aanvraag en de bereiding van het gewenste middel zit. Vervolgens wordt het benodigde middel voor toediening gereed gemaakt met behulp van Cato. Het programma geeft aan welke infuuszak gebruikt moet worden en welke hoeveelheid van het geneesmiddel hieraan toegevoegd moet worden. De controle stappen op het gebruik van het juiste middel en de juiste dosering worden vastgelegd in Cato evenals een foto van het klaargemaakte middel. De apotheker controleert de bereiding en het etiket en geeft de bereiding vrij in Cato zodat deze op de afdeling kan worden toegediend. Op het etiket wordt naast de naam van de patiƫnt en het geneesmiddel ook een barcode geprint. De verpleegkundige kan deze barcode voor toediening scannen, waardoor een tweede controle door een verpleegkundige bij toediening niet meer nodig is. Eind 2022 werd ongeveer 75% van de cytostatica met behulp van Cato bereid. Door de implementatie van Cato is er een gesloten systeem van voorschrijven tot toedienen gerealiseerd wat de medicatieveiligheid ten goede komt.

De tekst loopt door onder de foto.

Implementatie spuitenvulmachine en etiketteerlijn

De spuitenvulmachine zal gebruikt worden voor het bereiden van gesteriliseerde kant-en-klare medicatie in spuiten voor de verpleegafdeling. Deze hebben als voordeel dat het risico op fouten bij het klaarmaken van medicatie veel kleiner wordt en verpleegkundigen daarnaast minder tijd kwijt zijn aan het bereiden hiervan. Doordat de spuiten gesteriliseerd worden hebben ze een langere houdbaarheid waardoor er minder verspild wordt. In de eerste helft van het jaar is het leidingnetwerk tussen de bereidingsruimte en de spuitenvulmachine aangelegd zodat de bereide geneesmiddeloplossing via het leidingwerk naar de spuitenvulmachine getransporteerd kan worden. Met de spuitenvulmachine wordt de oplossing uitgevuld in spuiten van 5, 10 of 50 ml. Daarnaast zijn protocollen opgesteld voor de bereidings- en schoonmaakvalidatie van de spuitenvulmachine. In juni hebben de eerste twee producties plaatsgevonden. Deze producties zijn goed verlopen. In de tweede helft van 2022 zijn verdere stappen gezet met de validatie van de spuitenvulmachine. Om de spuiten te etiketteren is eveneens een nieuwe etiketteerlijn aangeschaft waarmee naast de spuiten ook flacons kunnen worden geƫtiketteerd. In de eerste helft van het jaar is de etiketteerlijn gevalideerd voor het etiketteren van flacons en ampullen. Deze validatie is goed verlopen. Daarnaast is in de tweede helft van het jaar aandacht besteed aan de opleiding van de medewerkers die de etiketteerlijn bedienen.

De tekst loopt door onder de foto.

Analyses nieuwe spuiten en onzuiverheden

Op het laboratorium is dit jaar een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan het uitvoeren van houdbaarheidsonderzoek van de nieuwe spuiten en de analyses die deel uitmaken van de validatie van de spuitenvulmachine. Daarnaast zijn er verschillende samenstellingen van een verbeterde formulering van de SDD geanalyseerd en vervolgd in de tijd, hiervoor moest ook een nieuwe analysemethode opgezet en gevalideerd worden.

Door nieuwe eisen voor het testen van mogelijke onzuiverheden bij de productie van voorraadbereidingen is in de tweede helft van 2022 veel tijd besteed aan de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden om deze onzuiverheden te kunnen detecteren.

Ontwikkelingen 2023

Terug naar 2022 in vogelvlucht