Logistiek & Inkoop

Nieuw functiehuis

In 2021 is binnen de afdeling Logistiek & Inkoop een nieuw functiehuis ingericht. Op de afdeling Logistiek werken apothekersassistenten voor de dagelijkse verwerking van klinische medicatieopdrachten voor de afdeling. Om de kennis van apothekersassistenten meer uit te dragen richting de kliniek en de zichtbaarheid en betrokkenheid op de afdelingen in het ziekenhuis te vergroten is er een nieuw functiehuis ingericht. Apothekersassistenten hebben een actievere rol gekregen op de verschillende afdelingen waarbij de afdelingen verdeeld zijn onder de apothekersassistenten. Door de inrichting van dit nieuwe functiehuis vindt er onder andere meer kennisoverdracht plaats aan verpleegkundigen op de afdelingen en is er meer aandacht voor het optimaliseren van het assortiment op de afdelingen.

 

“Ik vind het fijn dat op deze manier de lijntjes met de afdeling korter zijn. Op de afdeling is over het algemeen een vast aanspreekpunt voor het bespreken van het assortiment. Hierdoor kunnen we vanuit de apotheek sneller inspringen op eventuele problemen die zich voordoen. In 2022 gaan we dit nog verder optimaliseren.”

Anita Schrier – Zeeman, apothekersassistent logistiek SAHZ

 

 

Leveringsproblemen

Ook 2021 vormde voor de apotheek een uitdaging op het gebied van leveringsproblemen van geneesmiddelen met name ook voor de Covid zorg. De afdeling inkoop heeft zich veelvuldig ingespannen om op zoek te gaan naar oplossingen en alternatieven om de klant zo goed mogelijk te kunnen voorzien. Door korte lijntjes binnen de organisatie, beschikbaarheid van een complete bereidingsunit en externe leveranciers werd een ernstig tekort vaak voorkomen.

Terug naar 2021 in vogelvlucht