Informatisering en automatisering

In 2021 is het automatiseringsplan uitgewerkt welke in 2022 fasegewijs wordt uitgevoerd met een meerjarendoorloop. De nieuwe IT-infrastructuur moet een goede basis vormen om te kunnen innoveren en de organisatieprocessen te kunnen verbeteren. Vanuit vast te stellen architectuurprincipes en diverse beleidsontwikkelingen zal de IT-architectuur worden ontworpen en worden vertaald naar de nieuwe IT-infrastructuur.

In 2021 is – naast de ondersteuning van de organisatie bij diverse automatiseringsprojecten – ge├»nvesteerd in de security van het IT-netwerk door verzwaring van de beveiligingssoftware en de implementatie van een zogeheten vulnerability management system. In het najaar van 2021 is gestart met de voorbereiding van de vervanging van de firewalls. Daarnaast is aangesloten bij het servicepunt Informatieveiligheid van Connect4Care om toe te groeien naar een NEN7510 gecertificeerde organisatie. Tot slot is in het najaar een stagiair HBO Informatica gestart met de opzet en vormgeving van een nieuw intranet welke voor de zomer van 2022 in gebruik zal worden genomen.

Terug naar 2021 in vogelvlucht