Bereidingsunit

Implementatie van Cato

In 2021 heeft de digitalisering van het cytostaticaproces  een vogelvlucht genomen na het besluit om Cato te gaan gebruiken en het daadwerkelijke implementatietraject te starten. Cato is bereidingssoftware waarmee het bereidingsproces volledig digitaal kan worden uitgevoerd. Door een interface – een communicatie met het elektronisch patiëntendossier Epic – worden gecontroleerde orders die bereid moeten worden digitaal naar Cato verstuurd wat de veiligheid bevordert.

 

Het programma zal worden gebruikt voor de bereiding van cytostatica, antilichamen (niet-cytostatica) en blaasspoelingen. De bereidingskasten zijn uitgerust met een beeldscherm waarop de digitale bereidingsprotocollen in Cato gepresenteerd worden waardoor de papieren protocollen niet meer nodig zijn. Tijdens de bereiding worden de handelingen digitaal gelogd en controleert Cato of het juiste geneesmiddel in de juiste dosering aan de juiste infuuszak wordt toegevoegd.

Implementatie nieuwe etiketteerlijn

Met het besluit tot de aanschaf van een nieuwe spuitenvulmachine was het noodzakelijk dat een nieuwe etiketteerlijn werd aangeschaft. De huidige etiketteerlijnen zijn niet geschikt voor het etiketteren van spuiten. In 2020 is een programma van eisen opgesteld waaraan de nieuwe etiketteermachine moet voldoen: deze moet geschikt zijn om zowel flessen, ampullen als ook spuiten te etiketteren. In 2021 is gestart met de implementatie van de nieuwe etiketteerlijn.

Eind 2021 zijn drie medewerkers van de SAHZ afgereisd naar de fabriek in Zuid-Duitsland voor de uitvoering van een Factory Acceptance Test (FAT). Deze is succesvol verlopen. De etiketteermachine zal begin 2022 bij de SAHZ geïnstalleerd worden en na validatie in gebruik genomen gaan worden.

Risicoanalyse ZVZ

Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) is de behandeling met intraveneuze medicatie, veelal antibiotica, in de thuissituatie. In de apotheek van het ziekenhuis zien we een sterk groeiende lijn in het aantal ZVZ leveringen. Dit komt omdat patiënten vaak eerder met ontslag gaan en thuis hun behandeling afmaken. De aanvragen voor ZVZ verlopen via de poliklinische apotheek welke de bereiding uitbesteden aan de afdeling farmaceutische bereidingen van de SAHZ.

Logistiek & Inkoop is betrokken bij het transport en en de afdeling Financiën & Control zorgt uiteindelijk voor de correcte financiële afhandeling. Daarnaast kan  de apotheker met de laboratoriumdienst ook betrokken zijn bij de advisering over de dosering op basis van bloedspiegels zoals bij vancomycine. Kortom: het betreft een apotheekbreed proces met veel schakels in de keten waarin goede samenwerking van groot belang is om de optimale zorg voor de patiënt te kunnen leveren.

Gezien de enorme toename in ZVZ werd het tijd om de werking van het proces  kritisch te beoordelen. Daarom is er in 2021 een grote risico-analyse uitgevoerd waarbij de betrokken subafdelingen een kijkje bij elkaar in de keuken hebben genomen. Door  mini-audits uit te voeren op de afdelingen die betrokken zijn bij het ZVZ proces zijn alle risico’s in kaart gebracht en zijn er verbetermaatregelen opgesteld. In 2022 gaan de betrokken afdelingen actief aan de slag met de verbetermaatregelen.

“In het kader van verbetering van de samenwerking tussen de afdelingen hebben de bereidingsassistenten en de poliklinische apothekersassistenten bij elkaar op de afdeling een dagdeel meegekeken met het proces van ZVZ. Hierdoor is er beter inzicht gekregen in hoe het proces van ZVZ eruit ziet, wat heeft geleid tot een betere samenwerking onderling.”

Marion Rozenhart, apothekersassistent bereidingen, SAHZ

“Ik vond het heel leuk dat ik na zoveel jaar werken in de openbare en poliklinische apotheek mij kon inzetten voor de Covid zorg door het voor toediening gereed maken van vaccinatiespuitjes. Doordat het minder druk was in de poliklinische apotheek vond ik het fijn dat ik iets kon bijdragen aan de zorg door te helpen bij de bereidingsafdeling. Ik ben hier goed ontvangen en op deze manier kreeg ik ook goed inzicht van de werkzaamheden bij de bereidingen. Ik zou het zo weer doen!”
Petra van Herwaarden, apothekersassistent poliklinisch SAHZ

“We werden bij de Bereidingsunit met open armen ontvangen. Ik vond het een hele leuke ervaring om mee te draaien in een ander team in een bijzondere periode.”

Claudia van Raalte, apothekersassistent poliklinisch SAHZ

Covid zorg IC

De intensieve samenwerking met de IC voor de Covid zorg was ook in 2021 nog hard nodig. In goede samenwerking met de IC en met de flexibiliteit van onze bereidingsafdeling hebben we weer verschillende medicatie kant-en-klaar aangeleverd aan de IC zodat de verpleegkundige de tijd optimaal kon besteden aan de directe patiëntenzorg.

Nieuwe producten

In het jaar 2021 zijn een aantal nieuwe producten ontwikkeld. De SAHZ streeft ernaar continu producten te ontwikkelen welke direct bijdragen aan het verbeteren van de medicatieveiligheid en/ of producten waarvoor een duidelijke behoefte bestaat voor de patiëntenzorg maar waar geen commercieel alternatief beschikbaar is. Zo is de metoclopramidezetpil als voorraadproduct ontwikkeld nadat het commerciële preparaat niet meer beschikbaar was en er een duidelijke wens bij de voorschrijvers bestond om dit product beschikbaar te houden. Ook bestaande voorraadproducten worden verbeterd om bijvoorbeeld de houdbaarheid te kunnen verlengen. In het afgelopen jaar is dit voor de benzylpenicilline- en flucloxacillinecassettes gedaan waarbij een citraatbuffer is toegevoegd aan de formulering. Het assortiment individuele bereidingen is in 2021 verder uitgebreid met vancomycinecassettes in diverse concentraties en met de gentamicineblaasspoeling.

Spuitenvulmachine

In 2021 is de installatie en validatie van de spuitenvulmachine afgerond. Momenteel wordt de bereidings-en schoonmaakvalidatie opgezet en worden de laatste aanpassingen aan de cleanroom gedaan. De verwachting is dat uiterlijk halverwege 2022 de eerste producten van de machine rollen.

Terug naar 2021 in vogelvlucht