Kengetallen 2021

 

 

* Per 1-1-24 dient de SAHZ te voldoen aan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
welke van invloed is op het huidige bestuur/directie model.
Er wordt onderzocht op welke manier hier invulling aan gegeven kan worden.

 

 

 

 

 

 

Terug naar 2021 in vogelvlucht