Farmaceutische dienstverlening

Farmaceutische Dienstverlening-Klinisch

Kwaliteitsdokters

In 2021 zijn de Kwaliteitsdokters van start gegaan in het Spaarne Gasthuis onder leiding van chirurg Dr. Niels de Korte met tal van verbetertrajecten gericht op de kwaliteit van de zorg. Diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen en hebben geleid tot aantoonbare verbeteringen en resultaten zoals: hoofdbehandelaarschap en statusvoering, medicatieverificatie, waarde gedreven zorg en Qualicor. Belangrijk aspect van de aanpak door deze groep is leren van elkaar en elkaars aanpak om gezamenlijk tot verbetering te komen.

Voorbeeld van de resultaten van de aanpak: Medicatieverificatie door artsen

Door meermaals onderwijs aan te bieden aan groepen artsen en veel aandacht voor de medicatieverificatieprocessen op de verpleegafdelingen en de poliklinieken, zijn de resultaten zichtbaar verbeterd ten opzichte van voor aanvang van de kwaliteitsdokters. De apothekersassistenten nemen nog steeds de verificatie van de hoog-risico patiënten voor hun rekening en hebben in 2021 meer geverifieerd dan ooit wat zeer hoog gewaardeerd wordt door de vakgroepen.

Artsenverklaring digitaal

In 2021 is een start gemaakt met het digitaliseren van artsenverklaringen voor importgeneesmiddelen in ons EPD Epic. Dit heeft ertoe geleid dat het proces efficiënter verloopt en er direct bij het voorschrijven van een recept waar een artsenverklaring voor nodig is deze wordt aangemaakt en verstuurd naar de apotheek voor verwerking.

Farmaceutische Dienstverlening-Poliklinisch

Ontslagmedicatie aan bed longgeneeskunde

Sinds begin 2021 leveren we vanuit de poliklinische apotheek de ontslagmedicatie op een aantal afdelingen waaronder de longgeneeskunde. Daarbij brengen we de medicatie aan bed van de patiënt, voeren de eerste uitgifte gesprekken en beantwoorden we vragen van de patiënt m.b.t. de medicatie. Het actueel medicatieoverzicht (AMO) wordt door ons naar de eigen apotheek gestuurd zodat daar de aanpassingen in het gebruiksprofiel of medicatierol kunnen worden doorgevoerd.

 

‘’Sinds we op de longafdeling zijn gestart met het leveren van de ontslagmedicatie aan bed, zijn patiënten beter geïnformeerd over de nieuw gestarte medicatie.  De patiënten hoeven hierdoor ook niet in de hal, bij de poliapotheek, te wachten op de medicatie.  Een ander gevolg is dat de longafdeling minder vaak gebeld wordt met vragen over de medicatie, nadat de patiënt met ontslag is gegaan.  Door deze manier van werken is er een nieuwe samenwerking ontstaan tussen de poliapotheek en de verpleegafdeling.’’

Wilma Dirksen – van Looij, senior verpleegkundige, longgeneeskunde Spaarne Gasthuis

 

“Ik vind het leuk om te zien dat de patiënt heel blij is met de zorg die wij leveren door middel van ontslagmedicatie bij de patiënt aan bed. De medicatie wordt met de patiënt aan bed besproken en wij sturen de benodigde informatie door naar de eigen apotheek. Hierdoor kan de patiënt snel naar huis, zonder eerst nog langs de apotheek te hoeven gaan. Samen met de afdeling longgeneeskunde zijn we druk bezig om het proces verder te optimaliseren. De samenwerking daarin met de afdeling is heel fijn. Er gaat niets boven het zien van patiënten die fijn naar huis gaan.”

Marjolein ter Haar, apothekersassistent poliklinisch SAHZ

 

Medicatieverificatie dialyse

Het Spaarne Gasthuis heeft een groot Niercentrum waar circa honderd patiënten per week komen voor hun dialysebehandeling. In het wekelijkse multidisciplinair overleg (MDO) vinden de jaargesprekken van de dialysepatiënten plaats. Nierpatiënten zijn kwetsbare patiënten. Het is belangrijk dat zij de juiste medicatie  krijgen en die ook goed gebruiken en beheren. In de praktijk blijkt het gebruik en beheer van medicijnen door nierpatiënten vaak niet optimaal te zijn.

Vanuit het dialyse behandelteam en de apotheek is daarom de actieve wens uitgesproken om het medicatiegebruik van de patiënten beter in kaart te brengen en de betrokkenheid vanuit de apotheek te verhogen. Hiertoe is er een start gemaakt met het inrichten van de benodigde werkprocessen voor het voeren van medicatieverificatiegesprekken door poliklinische apothekersassistenten op de dialyse afdeling in samenwerking met de zorgcoördinatoren. Begin 2022 zullen de eerste medicatieverificatiegesprekken worden gevoerd.

“Zowel vanuit de apotheek als vanuit de dialyse afdeling bestond de wens om meer betrokken te zijn bij dialysepatiënten. Nierpatiënten blijken vaak moeite te hebben met het gebruiken van de medicatie volgens voorschrift. Dit kan meerdere oorzaken hebben.  Het doel vanuit de apotheek is om ervoor te zorgen dat problemen met medicatiegebruik beter wordt opgespoord en hier aandacht aan te geven. We hopen dat wij als apotheek een ondersteunende rol kunnen bieden aan de patiënt. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met de verschillende partijen.”

Laticia da Cruz, apothekersassistent poliklinisch SAHZ

Terug naar 2021 in vogelvlucht