Kwaliteit

BAZ visitatie

Op 26 mei heeft de visitatie van onze beroepsgroep (NVZA) plaatsgevonden. In verband met Covid is deze digitaal uitgevoerd. De visitatie wordt uitgevoerd op basis van onze beroepstandaard apothekers van het ziekenhuis (BAZ) en heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen en te bevorderen. Na de visitatie zijn een aantal nuttige tips en tops benoemd. De voorgestelde verbeteracties zijn opgepakt en vastgelegd in ons kwaliteitssysteem.

ISO Audit

Van 30 augustus tot en met 2 september heeft de jaarlijkse ISO 9001:2015 audit plaatsgevonden. Dit jaar is een zogenaamde verlengingsaudit uitgevoerd waarbij alle afdelingen van de apotheek zijn bezocht en alle onderdelen uit de norm zijn beoordeeld. Gedurende deze dagen heeft de auditor een goed beeld gekregen van de organisatie en de audit is met een voldoende resultaat afgesloten. Het certificaat is weer voor 3 jaar verlengd.

Terug naar 2021 in vogelvlucht