Hylke Jan Kingma

Ziekenhuisapotheker Farmaceutische Dienstverlening

Hylke Jan Kingma rondde in 2004 zijn apothekersopleiding af in aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich als ziekenhuisapotheker in 2010 in het Medisch Centrum Alkmaar.

Aandachtsgebieden

Medicatieveiligheid, Oncologie, Elektronisch Voorschrijfsysteem (EPIC, Centrasys), Geneesmiddellogistiek en Assortimentsbeheer

Nevenfuncties

  • Lid van de management development commissie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Lid Geneesmiddelencommissie
  • Lid Oncologiecommissie