Doelmatiger gebruik van geneesmiddelen

Het zal niemand zijn ontgaan dat de dure geneesmiddelen een steeds grotere druk leggen op de kosten van de gezondheidszorg. De overheid en de zorgverzekeraars proberen hier op verschillende manieren invloed op uit te oefenen, met wisselend resultaat. Binnen de SAHZ zijn we van mening dat de apotheker een belangrijke bijdrage kan leveren aan een doelmatige inzet van de dure geneesmiddelen. De apotheker heeft specifieke kennis en kan met de juiste gegevens vanuit de inhoud het gesprek aangaan met de voorschrijvers zodat in gezamenlijkheid tot een optimale inzet van geneesmiddelen kan worden gekomen.

Dit heeft binnen ons ziekenhuis o.a. geleid tot succesvolle implementatie van biosimilars en tot een positieve en constructieve wijze van overleg met de vakgroepen waarbij keuzes vanuit de inhoud worden gemaakt. Onze bereidingsafdeling kan eveneens een bijdrage leveren zoals het voor-toediening-gereed-maken van oogspuitjes. Het onderwerp van de doelmatige inzet van dure geneesmiddelen wordt binnen de SAHZ dermate belangrijk geacht dat we op dit onderwerp, in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Op deze manier dragen we bij aan de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst.

Terug naar 2020 in vogelvlucht