Impact van de COVID-19 pandemie

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft de apotheek continu bijgedragen aan de ondersteuning van de IC en de verpleegafdelingen waar COVID-19 patiënten verpleegd worden. Voor een optimale afstemming van de dienstverlening waren er korte lijntjes met de medisch specialisten, afdelingshoofden en senior verpleegkundigen. Met name tijdens de eerste golf waren er nog veel vragen en onduidelijkheden maar door de inzet van een apotheker welke volledig kon worden vrijgespeeld voor alle zaken rondom COVID-19 konden deze vragen en onduidelijkheden vaak snel opgelost worden. Op de dreigende tekorten van essentiële IC medicatie zoals propofol en fentanyl werd tijdig geanticipeerd waardoor we tekorten hebben weten te voorkomen. Onze apothekersassistenten en medewerkers van de afdeling Logistiek hebben zich met hulp van de apothekersassistenten van de Farmaceutische Dienstverlening vol overgave ingezet om de medicijnkamers op orde te houden en aan te passen naar de wensen van de verpleegkundigen. Daarnaast zijn afdelingen op basis van het aanbod van patiënten meerdere keren voorbereid en klaargemaakt van reguliere verpleegafdeling naar COVID-19 verpleegafdeling en weer terug. Onze collega’s van de bereidingen zijn ondersteund door apothekersassistenten uit de poliklinische apotheek en hebben een groot aantal parenterale medicatie kant-en-klaar vanuit de apotheek geleverd. Dit scheelt de IC-verpleegkundigen veel tijd, waardoor er meer tijd aan het bed kon worden besteed en droeg daarnaast bij aan het behoud van de medicatieveiligheid in deze hectische tijd. Alle extra verzoeken in de dienstverlening leidde tot extra inzet in het weekend wat door de verschillende collega’s zeer positief en zonder problemen is opgevangen. Tijdens de tweede golf werd duidelijk dat we al veel ervaring hadden  opgedaan vanuit de eerste golf waardoor redelijk probleemloos kon worden overgeschakeld en we onze dienstverlening makkelijk aan konden passen naar de wensen en behoeften van het ziekenhuis.

> De tekst loopt door onder de foto.

Aansluitend bij de vigerende normen en regelgeving naar aanleiding van de corona pandemie zijn ook de spreekuren binnen de farmaceutische dienstverlening aangepast. Vrijwel alle geplande medicatieverificatie gesprekken vinden telefonisch plaats. Op SEH en na spoedopnames worden eveneens veel verificatiegesprekken telefonisch of via mantelzorgers verricht, ondanks verminderde fysieke gesprekken is het totaal aantal medicatieverificatiegesprekken ook dit jaar weer gestegen.

Onderzoek naar COVID-19

Tijdens de eerste COVID-19 golf is er door de SAHZ onderzoek gedaan naar de cardiale bijwerkingen van chloroquine. Dit geneesmiddel werd op dat moment frequent toegepast bij de behandeling van COVID-19 patiënten. Matthijs Becker heeft meegewerkt aan een review over de cardiale bijwerkingen van chloroquine en hydroxychloroquine welke is gepubliceerd in Heart Rhythm. Daarnaast is in samenwerking met de longartsen, internist-infectiologen en intensivisten onderzoek gedaan naar het effect van chloroquine op hartritme stoornissen bij COVID-19 patiënten die waren opgenomen in het Spaarne Gasthuis. Deze resultaten zijn gepubliceerd in Cardiovascular Toxicology en mede naar aanleiding van deze resultaten is besloten om te stoppen met het behandelen van COVID-19 patiënten met chloroquine.

Terug naar 2020 in vogelvlucht