Voorwoord 2020

Het jaar 2020 heeft bij de SAHZ uiteraard ook voor het grootste gedeelte in het teken gestaan van COVID-19. De directie is erg trots op de wijze waarop alle collega’s zich, ondanks alle onzekerheden en soms ook wel angst welke COVID-19 met zich meebrengt, zijn blijven inzetten om de zorg voor onze patiënten zo optimaal mogelijk te blijven verzorgen. De mate van flexibiliteit was groot en verzoeken om extra te komen werken werden zonder problemen ingevuld. Daarnaast zijn meerdere collega’s ingezet op andere afdelingen dan waar ze normaal werkzaam zijn. Dit was een reeds langer bestaande wens van de OR en de medewerkers en COVID-19 was een uitgelezen kans om dit snel en relatief eenvoudig te regelen. Onze ondersteuning is in het ziekenhuis ook zeer gewaardeerd, zo hebben we veel parenterale medicatie kant-en-klaar aangeleverd aan de IC en heeft onze afdeling Logistiek zich extra ingezet om de afdelingsvoorraden op orde te houden en te ondersteunen bij de noodzakelijke verhuizingen van afdelingen. Vanuit de poliklinische apotheken hebben we de bezorging van geneesmiddelen tijdelijk dusdanig uit kunnen breiden dat het grootste gedeelte van de medicijnen voor onze poliklinische patiënten thuis bezorgd kon worden. Daarnaast vroeg de reguliere zorg, zij het in mindere mate, om continuïteit van onze dienstverlening welke we zonder problemen konden blijven leveren. Ondanks dat iedereen hoopt dat we COVID-19 in 2021 grotendeels achter ons kunnen laten kijkt de directie positief terug op de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers binnen de SAHZ. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

> De tekst loopt door onder de tabel.

Ondanks dat COVID-19 veel tijd en energie heeft gevraagd van de hele organisatie hebben we op verschillende onderdelen stappen kunnen zetten om de SAHZ verder te ontwikkelen en voor te bereiden op de uitdagingen die gaan komen. Op 1 februari is Anne Margreet Kremer in de rol van financieel directeur begonnen bij de SAHZ. Anne Margreet is met haar uitgebreide kennis van financiën en ICT een belangrijke en waardevolle toevoeging aan de directie. Gezien de financiële ontwikkelingen in de zorg en de noodzakelijk aanpassingen aan de ICT-infrastructuur heeft zij een aantal uitdagende projecten in het verschiet. In lijn met de ontwikkelingen in het zorglandschap heeft de directie in gezamenlijkheid met de apothekers, MT-leden en teamleiders gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan welke we de komende jaren zullen gebruiken om de jaarplannen vorm te geven evenals de begroting en meerjarenprognoses. Onderwerpen welke in het meerjarenbeleidsplan terugkomen zijn o.a. verbeteren van de medicatieoverdracht inclusief de regionale ontwikkelingen op het gebied van een Integraal Zorg Overzicht, de juiste zorg op de juiste plek, de rol van de apotheker bij de doelmatige inzet van dure geneesmiddelen, het uitvoeren van onderzoek waarmee innovatie wordt gestimuleerd en kan worden geëvalueerd en de verdere ontwikkeling van onze bereidingsunit. Met de verdere ontwikkeling van de bereidingsunit zijn in 2020 reeds belangrijke stappen gezet. Zo is het cleanroomcomplex in het souterrain van de SAHZ volledig gerenoveerd en voldoet deze weer volledig aan de eisen van deze tijd. De verbouwing is afgerond met een succesvolle inspectie van de IGJ waarbij ons GMP-certificaat weer voor drie jaar is verlengd. Naast de verbouwing van de cleanroom is eind 2020 de spuitenvulmachine geleverd waardoor we in de nabije toekomst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Een verdrietige gebeurtenis in 2020 was het plotselinge overlijden van onze collega Marianne Revers. Marianne was met name werkzaam in de poliklinische apotheek in Hoofddorp en werd door collega’s en patiënten gewaardeerd om haar interesse, rust en professionaliteit. Het verlies van Marianne heeft bij de collega’s tot veel verdriet geleid maar ook buiten de apotheek is uitgebreid meegeleefd en steun betuigd.

Gezien de positieve reacties op het volledig digitale jaardocument van vorig jaar heeft de directie gekozen dit voort te zetten. Binnen de SAHZ is altijd een AIOS betrokken bij het opstellen van het jaardocument. Dit jaar heeft Anne van Schip voortgeborduurd op hetgeen vorig jaar is ontwikkeld maar heeft zelf ook weer nieuwe ideeën uitgewerkt waarbij we ook via deze weg laten zien continu in ontwikkeling te zijn. Opleiden van jonge collega’s draagt hier in belangrijke mate aan bij!

Thijs Giezen, Monique Harreman-Tillemans en Anne Margreet Kremer