Wetenschappelijke publicaties

In 2020 zijn de apothekers van de SAHZ betrokken geweest bij tien internationale, PubMed geïndexeerde publicaties. Drie van deze publicaties betreffen onderzoek welke geïnitieerd is vanuit de SAHZ. Daarnaast is er een publicatie verschenen in het Pharmaceutisch Weekblad. In de SAHZ richten we ons wetenschappelijk onderzoek op praktijkonderzoek dat direct toegepast kan worden in onze farmaceutische patiëntenzorg. Onze onderzoekslijnen zijn het verbeteren van de medicatieveiligheid en medicatie-overdracht, en de doelmatige inzet van dure geneesmiddelen.

 

Matthijs Becker is Principal Investigator binnen het Spaarne Gasthuis met als aandachtsgebied medicatieveiligheid en antistolling. Op dit gebied zijn twee publicaties verschenen in 2020, namelijk dat metronidazol en itraconazol het effect van coumarines versterken en daarmee het risico op bloedingen en een publicatie naar fouten bij het voorschrijven van combinaties van geneesmiddelen die de plaatjesaggregatie remmen.

 

Thijs Giezen voert onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de inzet van de dure geneesmiddelen met als doel deze middelen meer doelmatig in te zetten. Rosanne Meijboom is als promovendus werkzaam op deze onderzoekslijn en richt zich op de inzet van de biosimilars en de mogelijkheden welke dit biedt om de geneesmiddelenkosten te beperken maar daarbij ook aspecten om de acceptatie van biosimilars te vergroten. Door de ruime inzet van biosimilars in het Spaarne Gasthuis is een grote hoeveelheid data beschikbaar om vanuit verschillende vraagstellingen tot een optimale inzet van biosimilars te komen en te leren van eerdere introducties. In dit onderzoek wordt samengewerkt met het UMC Utrecht en het Medisch Spectrum Twente.

Bekijk onze wetenschappelijke publicaties hier in PubMed.

Terug naar 2020 in vogelvlucht