Opleiding van de AIOS en ApIOS

Opleiding AIOS

Al sinds 1973 leidt de SAHZ apothekers op tot ziekenhuisapotheker. Grote betrokkenheid bij de topklinische patiëntenzorg in het Spaarne Gasthuis, geïntegreerde transmurale farmaceutische dienstverlening middels drie poliklinische apotheken alsmede een compleet en volwaardig takenpakket van de apotheek met een GMP bereidingsunit maken de SAHZ tot een waardevolle opleidingsplek. De SAHZ is erkend voor het opleiden van zes AIOS. In 2020 hebben drie AIOS succesvol de opleiding afgerond, is één AIOS ingestroomd en heeft één AIOS van elders een deel van het jaar zijn opleiding bij de SAHZ als doorstromer gevolgd.

> De tekst loopt door onder de foto.

De SAHZ maakt voor de specialisatie tot ziekenhuisapotheker deel uit van de onderwijs- en opleidingsregio (OOR) Amsterdam UMC locatie AMC. Behalve met het AMC wordt daarin samengewerkt met de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en het Nederlands Kanker Instituut. Samenvoeging met het OOR VUmc, bestaande uit het Amsterdam UMC locatie VUmc en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, ligt in het verschiet. De samenwerking met de OOR-partners biedt de doorstromende AIOS veel ontwikkelmogelijkheden omdat de opleidingen complementair zijn wat betreft leeromgeving (academisch/perifeer), organisatievorm (ziekenhuisafdeling/stichting) en lokale accenten in de vorm van stages en differentiaties. In dat verband biedt de SAHZ als ‘grootbereider’ zowel een stage als een differentiatie Bereidingen aan, naast een differentiatie Geriatrie en een stage Transmurale en Poliklinische farmacie. Voor de stage Bereidingen worden naast de AOIS uit het OOR Amsterdam UMC ook regelmatig AIOS uit een ander OOR verwelkomd bij de SAHZ.

Opleiding ApIOS

Naast de opleiding tot ziekenhuisapotheker leidt de SAHZ al jaren basis-apothekers op tot specialisten openbare apotheek (ApIOS). Voor deze opleiding zijn er binnen de SAHZ drie opleiders op verschillende locaties aanwezig. De opleiding vindt voornamelijk plaats in de poliklinische apotheken, maar omdat we ons in het ziekenhuis bevinden en er nauwe banden zijn met de klinische apotheek krijgt de ApIOS ook veel mee van de ziekenhuisfarmacie. Zo is er elke middag een overdracht met alle apothekers, wordt de ziekenhuisverplaatste zorg uitgevoerd door de poliklinische apotheek en levert de poliklinische apotheek de overhevelingsmiddelen en studiemedicatie af. Daarnaast wordt uiteraard het werk gedaan zoals dat ook in een openbare apotheek en in de dienstapotheek plaats vindt. Op deze manier biedt de SAHZ een brede opleiding aan voor de toekomstige openbare apothekers.

Terug naar 2020 in vogelvlucht