Grote ICT ontwikkelingen

Uiteraard heeft ook de COVID-19 pandemie consequenties gehad voor het ICT beheer. Het aantal thuiswerkplekken en ondersteuning bij online overleg is verder uitgebreid. Ook het ICT team is zelf deels vanuit de thuiswerkplek aan de slag gegaan met de werkzaamheden voor de SAHZ. Door de pandemie zijn deze ontwikkelingen in een stroomversnelling beland, de ICT afdeling heeft laten zien dat ze de nodige uitdagingen aan kunnen.

Een van de belangrijkste aanpassingen in 2020 aan de infrastructuur is de overgang van alle vaste werkplekken in de apotheek naar Windows 10. Hiermee zijn verdere stappen gezet in de continuïteit en veiligheid bij digitaal werken. Dit geldt ook voor de overzetting van de verschillende servers naar Windows server 16. De impact van deze overgang is groter doordat niet alle gebruikte applicaties zondermeer over te zetten zijn. Daarom worden diverse overgangen in directe samenspraak met de applicatie leverancier uitgevoerd. De overgang van de servers wordt in 2021 afgerond.

Verschillende applicaties zijn naar de cloud gebracht zoals Trendmicro, de Exchangeserver, het roosterpakket Ortec OWS en het kwaliteitsmanagementsysteem iProva. Omdat deze toepassingen binnen de cloud ondersteuning vanuit ICT behoeven en een veilige besturing en toegang daarbij belangrijk is, heeft de gehele ICT afdeling zich geschoold in Microsoft Azure.

Terug naar 2020 in vogelvlucht