Voorwoord

Halverwege 2019 heeft de SAHZ afscheid genomen van Ruud van der Hoeven. Ruud is 26 jaar ziekenhuisapotheker-directeur van de SAHZ geweest en onder zijn leiding heeft de SAHZ een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt en er ligt een solide basis voor de nieuwe directie. In navolging van andere ziekenhuisapotheken in Nederland heeft het bestuur van de SAHZ besloten een directieteam samen te stellen bestaande uit twee ziekenhuisapothekers en een financieel directeur. Door het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden is de continuïteit beter geborgd en kunnen de ziekenhuisapothekers in de directie mee blijven draaien in het primaire proces. Op 1 juli 2019 is het directieteam gestart met twee ziekenhuisapothekers: Thijs Giezen en Monique Harreman-Tillemans. Voor de invulling van de positie van financieel directeur werd in 2019 nog geworven. Thijs en Monique hebben de verschillende afdelingen van de SAHZ verdeeld waarbij Monique de Regionale BereidingsUnit (RBU), Kwaliteitsbeheer, Facilitair beheer en P&O onder haar hoede heeft genomen en Thijs de Farmaceutische Dienstverlening, klinisch en poliklinisch, Logistiek en inkoop en Onderwijs, opleiding en onderzoek. Binnen de directie treedt Thijs op als voorzitter en gevestigd apotheker van de ziekenhuisapotheek. De financieel directeur zal Financiën & Control en de ICT onder zijn of haar hoede nemen.

Beide directieleden waren reeds werkzaam bij de SAHZ en daardoor  bekend met de activiteiten van de SAHZ en het enthousiasme en de inzet waarmee alle medewerkers zich dagelijks inzetten voor de patiënten welke door de SAHZ behandeld worden. De nieuwe directie is er trots op dat de SAHZ behoort tot één van de weinige ziekenhuisapotheken die de farmacie nog in de volle breedte uitoefent.

> De tekst loopt door onder de tabel.

Met het groeiende aantal geneesmiddelentekorten en de ziekenhuisverplaatste zorg neemt het belang van onze bereidingsafdeling steeds verder toe. Door het bereiden van geneesmiddelen die niet meer leverbaar zijn en producten welke de medicatieveiligheid vergroten onderscheiden wij ons als grootbereidende ziekenhuisapotheek en zetten wij ons niet alleen in voor onze patiënten in de regio Kennemerland maar door heel  Nederland.

Ook op andere vlakken zet de SAHZ zich in om de medicatieveiligheid te vergroten: het aantal medicatieverificatiegesprekken door de apothekersassistenten blijft toenemen, poliklinische recepten worden digitaal verstuurd en ‘slimme’ infuuspompen zijn geïmplementeerd. Met de toename van de ziekenhuisverplaatste zorg neemt het belang van de poliklinische apotheken toe. De medewerkers in de poliklinische apotheken zijn als geen ander in staat om de farmaceutische zorg en de logistiek te stroomlijnen zodat de patiënten optimaal worden behandeld met specialistische medicatie in de thuissituatie. Kwaliteitsdenken is breed ingebed in de organisatie en komt tot uiting in de toegekende kwaliteitsnormen: GMP, GMP-z, ISO 9001 en ISO 15189. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de SAHZ richt zich op praktijkonderzoek dat direct toepasbaar is in de farmaceutische patiëntenzorg. Met de start van de derde promovendus binnen de SAHZ en de continue toestroom van studenten vinden er op dit vlak belangrijke ontwikkelingen plaats.

De nieuwe directie zal zich de komende jaren, met alle medewerkers, inzetten om de dienstverlening van de SAHZ verder uit te bouwen en te optimaliseren. Hiertoe zijn we gestart met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Betrokkenheid en input van een groot aantal medewerkers is hierbij van groot belang, om tot een breed gedragen meerjarenbeleidsplan te komen.

Zoals u wellicht gemerkt heeft, heeft de nieuwe directie gekozen voor een nieuwe opzet van het jaardocument. Lizzie Munk, AIOS bij de SAHZ, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. In het digitale tijdperk en het toegenomen belang van duurzaamheid is het jaardocument dit jaar uitsluitend digitaal beschikbaar. De samengestelde tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen over 2019 geeft op een overzichtelijke manier de belangrijkste  activiteiten  binnen de SAHZ en de  activiteiten waar de SAHZ bij betrokken is geweest weer. Zoals u zult zien, toont dit een zeer betrokken en breed georiënteerde apotheek. De directie heeft er alle vertrouwen in dat we een mooie toekomst tegemoet gaan.

Thijs Giezen & Monique Harreman-Tillemans
Ziekenhuisapothekers en directie