Toename ziekenhuisverplaatste zorg

Gezamenlijk met het Spaarne Gasthuis biedt de SAHZ de transmurale service Ziekenhuisverplaatste Zorg (ZVZ). Hierbij wordt infuustherapie thuis aangeboden aan de patiënt, zodat deze niet meer is gebonden aan een ziekenhuisbed en zijn behandeling buiten het ziekenhuis kan voortzetten.

Het streven is om de kwaliteit van zorg en service in de thuissituatie tenminste vergelijkbaar te houden aan de farmaceutische zorg en service gedurende de opname in het ziekenhuis. De patiënt krijgt de medicatie toegediend via een PICC-lijn (perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter).

De SAHZ speelt bij ZVZ een essentiële rol, vanwege het bereiden en ter hand stellen van de gewenste medicatie. Het bereiden wordt uitgevoerd door de Regionale Bereidingsunit en vervolgens wordt de medicatie door een van onze poliklinische apotheken ter hand gesteld aan de patiënt.

Bij de organisatie van ZVZ staat samenwerking zowel binnen- als buiten de apotheek centraal. Zo wordt door de poliklinisch apotheker met de behandelend arts en bureau nazorg afgestemd wanneer de patiënt met ontslag kan en welke medicatie geschikt is om in de thuissituatie toe te dienen. Daarnaast wordt met de bereidingsapotheker afgestemd in welke vorm de medicatie kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld in een medicatiecassette, elastomeerpomp of een infuuszak. Indien nodig is de labapotheker betrokken voor het afstemmen van de juiste dosering aan de hand van geneesmiddelspiegels in het bloed.

Om alle betrokkenen op de hoogte te houden is duidelijke verslaglegging in het patiëntendossier essentieel. Uiteindelijk levert de poliklinische apotheek de medicatie af aan de patiënt, waarbij uiteraard ook de betrokken zorgprofessionals in de eerste lijn op de hoogte worden gesteld. Bij problemen bij de toediening in de thuissituatie, staat de poliklinische apotheek van de SAHZ voor de patiënt en de thuiszorgteams klaar om zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor de behandeling van patiënten met hartfalen, maak ik veel gebruik van infuustherapie in de thuissituatie. In de loop van de jaren is het, dankzij aanpassingen in het ordersysteem van EPIC, steeds gemakkelijker om infuustherapie aan te vragen. Naast het geneesmiddel, kan nu ook de PICC-lijn en nazorg aangevraagd worden. Omdat het veelal om zorgbehoeftige patiënten gaat, maken we vaak gebruik van de service om aan huis te leveren. Wijzigingen in de doseringen kunnen snel worden geregeld en het contact met de apotheker over dosering en leveringen is prettig.”

Marjo Schmidt, verpleegkundig specialist cardiologie

“Onze ervaringen met de poliklinische apotheken van de SAHZ zijn erg goed. De apothekers zijn telefonisch goed bereikbaar en er is altijd overleg mogelijk. Er wordt meegedacht over de mogelijkheden om geneesmiddelen intraveneus thuis te geven. Verder is het prettig dat de apothekers een duidelijke dossiernotitie maken in het patiëntendossier. Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld of een geneesmiddel gekoeld toegediend moet worden en hoe de patiënt het geneesmiddel moet bewaren. Met deze informatie kunnen wij de patiënt goed inlichten.”

John Heebink, nazorgcoördinator afdeling Nazorg

 

Terug naar 2019 in vogelvlucht