Stijging medicatieverificatiegesprekken

De klinische farmaceutische dienstverlening heeft het proces van de medicatieverificatiegesprekken efficiënter ingericht en opgeschaald met een extra telefonisch spreekuur. In mei 2019 hebben we voor de eerste keer de grens van 2500 gesprekken per maand behaald en vanaf oktober zet die trend zich gestaag voort. Het inplannen vanuit de diverse poliklinieken gaat een stuk beter, met name de poli neurologie maakt veelvuldig gebruik van de verificatie-spreekuren. De artsen op de SEH hebben onze bijdrage goed geïntegreerd in hun werkprocessen. Dit heeft geresulteerd in een totaal van 28.254 verificatiegesprekken per jaar, een groei van 26% ten opzichte van 2018.

“Sinds enige jaren verzorgen de apothekersassistenten ook directe medicatieverificatie op de SEH voor alle patiënten waarbij dit nodig lijkt te zijn. Dat is een ongekend luxe en prettige service. Medicatie controle en goede registratie van de eigen medicatie is een essentieel onderdeel van de patiëntveiligheid. Het is vaak druk op de SEH met onbekende patiënten die onverwacht opgenomen moeten worden. Er komen mensen met uitgebreide medicatielijsten, er worden acute behandelingen gestart die kunnen interfereren met de eigen medicatie en soms is aanpassen of stoppen van de eigen medicatie een essentieel onderdeel van de nodige acute behandeling. Dit kan alleen als we het eigen medicatiegebruik snel en betrouwbaar kunnen overzien.

Als wij nieuwe collega’s of de vele langskomende arts-assistenten inwerken op de SEH en uitleggen dat je snel betrouwbare medicatieverificatie kan verkrijgen op de SEH is iedereen aangenaam verbaasd en dolblij, eindelijk! De assistenten zijn altijd goed bereikbaar, behulpzaam en prettig in overleg. Ze denken met ons mee en zijn flexibel als er spoed is of als de verificatie niet goed mogelijk is. Ze bellen als we iets verkeerd hebben geregistreerd bij de opname en komen met alternatieven.

Kortom, zowel onze patiënten als onze collega’s zijn enorm blij met de geboden service door onze apothekersassistenten. Goede patiëntenzorg kon eigenlijk nooit zonder.”

Maarten Kok, SEH arts Spaarne Gasthuis

“Ik voer met plezier medicatieverificatie uit op de spoedeisende hulp, op andere afdelingen van het Spaarne Gasthuis of bij de medicatiecheck als voorbereiding op een opname of polibezoek. Het is soms een hele uitdaging om de medicatie die patiënten gebruiken goed in kaart te brengen, zeker als de patiënt het zelf niet zo goed weet. Het geeft voldoening om na een speurtocht dan toch een compleet overzicht te maken voor de arts, die hier dan vervolgens mee verder kan. We krijgen regelmatig positieve reacties van patiënten of hun naasten; zo vraagt familie die mee is wel eens ‘of zij ook even mogen’. Dat is natuurlijk fijn om te horen. Verder merk ik dat de artsen in het Spaarne Gasthuis ons steeds beter weten te vinden, ons werk erg waarderen en als de situatie dat toelaat zelfs wachten met het voorschrijven van medicatie tot wij klaar zijn met ons gesprek en de thuismedicatie goed in beeld is. Ten slotte hebben we een gezamenlijk doel; juist en veilig medicatiegebruik door de patiënt.”

Marga Lenting – Kruiten, apothekersassistent Farmaceutische Dienstverlening Klinisch

“Op de SEH hebben wij als assistenten neurologie veel te maken met medicatievraagstukken rondom patiënten. Deze worden altijd vlot en gedegen uitgevoerd door de apothekersassistenten. Ook telefonisch zijn zij laagdrempelig bereikbaar. Kortom, een prettige samenwerking.”

Britta Schumachter & Fia Cialdella, ANIOS Neurologie Spaarne Gasthuis

“De apotheekassistenten zijn erg waardevol en hebben een belangrijke functie in het waarborgen van goede zorg. Er zijn maar weinig patiënten die weten wat voor medicatie zij gebruiken. Vooral de oudere populatie weet niet welke medicatie zij gebruiken door cognitieve stoornissen maar ook door polyfarmacie zien zij door de bomen het bos niet meer. Voor de opname en behandeling is het van belang dat de artsen weten welke medicatie de patiënt gebruikt. Lijstjes ontbreken en het in kaart brengen van de medicatie is een tijdrovende taak waar op de SEH zelden tijd voor is. De medicatieverificatie wordt overzichtelijke in EPIC genoteerd waarbij discrepanties duidelijk worden vermeld. Daarnaast worden wij gebeld bij onduidelijkheden of belangrijke verschillen in de medicatie. Ik verwacht dat er veel medicatie fouten zouden zijn als er geen medicatieverificatie door de apotheekassistenten zou worden verricht.”

Britt Bakker, AIOS geriatrie

Terug naar 2019 in vogelvlucht