Projecten medicatieveiligheid in het Spaarne Gasthuis

Elektronische vooraankondiging poliklinische recepten

In september 2019 is gestart met het elektronisch verzenden van vooraankondigingen van poliklinische recepten naar de thuisapotheek van de patiënt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit is onderdeel van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) met als doel om gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en de patiënt rondom medicatie te optimaliseren. Het bericht wordt automatisch naar de thuisapotheek gestuurd die in het dossier van de patiënt staat vermeld, met uitzondering van berichten voor dure geneesmiddelen en ziekenhuisverplaatste zorg die altijd naar de poliklinische apotheek worden gezonden. Voorlopig is het papieren recept nog nodig als rechtsgeldig document. Er wordt in de regio samengewerkt met de openbare apotheken aan een overeenkomst, waarin wederzijdse werkwijzen en verantwoordelijkheden worden benoemd.

Naast dit project heeft de SAHZ in 2019 ook bijgedragen aan andere projecten om de medicatieveiligheid te verbeteren in het Spaarne Gasthuis.

Barcodescanning

Na een lange aanloop is in mei 2019 gestart met de uitrol van barcodescanning bij de toediening van medicatie door verpleegkundigen op alle verpleegafdelingen. Dit houdt in dat bij het toedienen van medicatie allereerst het polsbandje van de patiënt gescand wordt, waarna ook elk geneesmiddel dat moet worden toegediend gescand wordt. Dit heeft als doel om te controleren of het juiste geneesmiddel wordt toegediend aan de juiste patiënt.

Na aanvang liepen de verpleegkundigen nog tegen veel problemen aan door ontbrekende barcodes en onvolledige informatie in EPIC. De afdelingen Logistiek en Inkoop en ICT van de SAHZ spelen een belangrijke rol om dit op te lossen, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk geneesmiddelen in te kopen met barcodes of geneesmiddelen zelf in de apotheek te voorzien van een barcode in de zogenoemde stickerstraat. Inmiddels bevat dan ook circa driekwart van de meest gebruikte geneesmiddelen een barcode op de primaire verpakking. De komende tijd zal de SAHZ, in samenwerking met het Spaarne Gasthuis, er hard aan blijven werken om het werkproces van barcodescanning nog verder te optimaliseren.

Nieuwe infuuspompen

In 2019 is het Spaarne Gasthuis gestart met de implementatie van nieuwe infuuspompen. Na een uitgebreid selectietraject waarbij de SAHZ betrokken was, is de keuze gevallen op de infuuspompen van BBraun. De apotheek heeft binnen het selectietraject voortdurend kritisch gekeken naar de rol van de infuuspompen ten aanzien van een verdere verbetering van de medicatieveiligheid. De mogelijkheid om een medicatiebibliotheek in de infuuspompen in te richten met bewaking op afwijkende pompstanden en de mogelijkheid om in de toekomst de infuuspompen te kunnen koppelen met EPIC zijn belangrijke criteria geweest. Het veilig toedienen van hoog-risico medicatie is een belangrijk onderwerp waar we dus de komende jaren weer een aantal stappen kunnen zetten.

Terug naar 2019 in vogelvlucht