Nieuwe AIOS en ApIOS gestart

Nieuwe AIOS

Al sinds 1973 leidt de SAHZ apothekers op tot ziekenhuisapotheker. Grote betrokkenheid bij de topklinische patiëntenzorg in het Spaarne Gasthuis, geïntegreerde transmurale farmaceutische dienstverlening middels 3 poliklinische apotheken alsmede een compleet en volwaardig takenpakket van de apotheek maken de SAHZ tot een waardevolle opleidingsplek. De SAHZ is erkend voor het opleiden van 6 AIOS (4 instromers en 2 doorstromers). In 2019 zijn 2 AIOS ingestroomd en hebben 2 AIOS van elders één jaar van hun opleiding bij de SAHZ als doorstromer gevolgd.

De SAHZ maakt deel uit van de OOR AMC, die tevens bestaat uit de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, het Nederlands Kanker Instituut en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. De samenwerking met de OOR-partners biedt de doorstromende AIOS veel ontwikkelmogelijkheden omdat de opleidingen complementair zijn wat betreft leeromgeving (academisch/perifeer), organisatievorm (ziekenhuisafdeling/stichting) en lokale accenten in de vorm van stages en differentiaties. In dat verband biedt de SAHZ als ‘grootbereider’ zowel een stage als een differentiatie Bereidingen aan, naast een differentiatie Geriatrie en een stage transmurale en poliklinische farmacie. Voor de stage Bereidingen worden regelmatig AIOS uit een ander OOR verwelkomd bij de SAHZ.

> De tekst loopt door onder de foto.

Nieuwe ApIOS

Naast de opleiding tot ziekenhuisapotheker leidt de SAHZ al jaren basis-apothekers op tot specialisten openbare apotheek (ApIOS). Voor deze opleiding zijn er binnen de SAHZ drie opleiders op verschillende locaties aanwezig voor de ApIOS. De opleiding vindt voornamelijk plaats in de poliklinische apotheken maar omdat we in het ziekenhuis zitten en er nauwe banden zijn met de klinische apotheek krijgt de ApIOS ook veel mee van de ziekenhuisfarmacie. Zo is er elke middag een overdracht met alle apothekers, wordt de ziekenhuisverplaatste zorg uitgevoerd door de poliklinische apotheek en levert de poliklinische apotheek de overhevelingsmiddelen en studiemedicatie af. Daarnaast wordt uiteraard het werk gedaan zoals dat ook in een openbare- en in de dienstapotheek plaats vindt. Op deze manier biedt de SAHZ een brede opleiding aan voor de toekomstige openbare apothekers.

De aangeboden stages bij de SAHZ zijn terug te vinden in de Opleidingsetalage van de FMS.

“Als AIOS-ziekenhuisfarmacie ben ik gedurende mijn eerste jaar betrokken geweest bij de afdeling Inkoop. Hier kreeg ik ruimte om zelf mijn leerdoelen uit te kiezen en volop mee te draaien met de afdeling. Een leerzaam en leuk onderdeel van de opleiding binnen de SAHZ! Verder is er steeds meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de AIOS. Daarom word ik extern begeleid door Coach Tijn, die samen met mijn opleiders meedenkt hoe ik mijn talenten kan ontwikkelen en hoe een juiste werk-privé balans onderhouden kan worden. Een enorme toevoeging naast de farmaceutische inhoud die de SAHZ mij biedt.”

Anne van Schip, AIOS-ziekenhuisfarmacie

“De poliklinische apotheek is de schakel tussen de eerste- en tweedelijnszorg, waardoor ik bij de SAHZ breed opgeleid word. Aan de ene kant leveren we farmaceutische zorg aan dialysepatiënten en bewoners van een verpleeghuis. Hier is het mogelijk om contact met artsen te behouden middels medicatiebeoordeling en farmacotherapeutisch overleggen. Daarnaast hebben we ook een binding met het ziekenhuis middels ziekenhuisverplaatste zorg en zorgpaden die we voor verschillende poliklinieken uitzetten. Een hele leerzame omgeving!”

Astrid Broek, ApIOS

‘’Als ziekenhuisapotheek is het belangrijk om mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is dat patiënten steeds minder lang in het ziekenhuis zullen verblijven en eerder teruggaan naar huis of naar een verzorgingshuis. Van belang hierbij is uitstekende communicatie tussen de ziekenhuisapotheek en de poliapotheek. Wat ik uniek en mooi vind aan de SAHZ is de volledige integratie tussen de ziekenhuisapotheek en de poliapotheek. Hierdoor wordt er zeer nauw samengewerkt, zijn de lijntjes kort en weten we van elkaar wat er speelt. Dit maakt de SAHZ een goede leeromgeving, waarbij je als AIOS ook meedraait in de poliklinische dagdiensten. Hierdoor zorgen we er samen voor dat de patiënt de optimale zorg ontvangt, ongeacht waar hij/zij zich bevindt.’’

Marion Rook, AIOS-ziekenhuisfarmacie

Terug naar 2019 in vogelvlucht