Matthijs Becker benoemd tot Principal Investigator Spaarne Gasthuis

Een voorwaarde voor het leveren van topzorg is een stimulerend wetenschappelijk klimaat. In het Spaarne Gasthuis wordt veel waarde gehecht aan eigen geïnitieerd onderzoek. Om dit mogelijk te maken heeft het Spaarne Gasthuis Principal Investigators aangesteld, die worden ondersteund in het opzetten en uitbouwen van eigen onderzoekslijnen.

Matthijs Becker is op 1 juni 2019 benoemd tot Principal Investigator met zijn onderzoekslijn waarin hij zich richt op het verbeteren van de farmaceutische zorg voor de patiënt, met een focus op antistolling. Door onder andere de complexiteit van de richtlijnen en de introductie van nieuwe middelen is de zorg op veel punten niet optimaal, terwijl aan het verkeerd gebruik van antistolling veel risico’s zitten.

Terug naar 2019 in vogelvlucht