Binden en boeien

De SAHZ is een innovatieve organisatie. Daarbij is het belangrijk dat wij de juiste medewerkers binnenboord houden maar ook nieuwe talenten weten aan te trekken. Als werkgever willen wij onze medewerkers graag binden en boeien. Daarom zijn in samenspraak met de afdeling Personeel & Organisatie in 2019 een aantal concrete maatregelen genomen om de SAHZ aantrekkelijker te maken als werkgever. Deze maatregelen zijn op het gebied van werksfeer, gezondheidspreventie, vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers.

De SAHZ heeft onder andere het budget voor teamuitjes verruimd, de fietsregeling aangepast zodat elektrische fietsen fiscaal vriendelijk kunnen worden aangeschaft, een bijdrage voor sportartikelen geïntroduceerd en bijvoorbeeld werkplekken aangepast met hoog-laag bureaus. Daarnaast kent de SAHZ een ruime opleidingsvergoeding voor de medewerkers zodat zij zichzelf en onze organisatie verder helpen ontwikkelen.

Intern opleiden van personeel

Door de beperkte beschikbaarheid van apothekersassistenten investeert de SAHZ graag in het opleiden van deze beroepsgroep. Een opleiding tot apothekersassistent wordt meestal bij een ROC gevolgd maar kan ook gevolgd worden bij een particuliere opleider. De opleiding is op twee manieren te volgen, via BOL of BBL. Bij de BOL (Beroepsopleidende leerweg) variant zit de student het grootste gedeelte van de opleiding op school en wordt verschillende keren stage in de apotheek gelopen. Bij de BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) wordt ten minste 16 uur per week in de apotheek gewerkt. De student gaat dan minimaal één dag of avond in de week naar school.

Op dit moment worden in de poliklinische apotheek meerdere apothekersassistenten middels de BBL variant intern opgeleid voor het MBO-4 diploma. Het leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De opleiding richt zich voornamelijk op de openbare apotheek. Voordeel van intern opleiden is dat de student direct op de eigen processen wordt ingewerkt waardoor ook kennis wordt opgedaan van de poliklinische farmacie. Naast de opleiding tot apothekersassistenten streeft de SAHZ er continu naar de medewerkers te stimuleren tot verdere ontwikkeling. Zo zijn er binnen de SAHZ een aantal apothekersassistenten opgeleid tot pharmacy practitioner en farmakundige.

Terug naar 2019 in vogelvlucht