Afscheid Ruud van der Hoeven

In juli 2019 heeft de SAHZ afscheid genomen van Ruud van der Hoeven als ziekenhuisapotheker-directeur die van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. We blikken samen met Ruud terug op zijn carrière.

Hoe bevalt het om met pensioen te zijn?

“Pensioen bevalt prima, te meer daar het een bewuste keuze is. Ik heb tot de laatste dag met plezier gewerkt, maar zoals ik ook bij mijn afscheid heb gezegd: het is mooi geweest! Natuurlijk mis ik wel eens de contacten met de medewerkers, maar het is heerlijk om baas te zijn over je eigen tijd. Niet alleen voor mijn treinen en andere hobby’s, maar ook voor mantelzorg en kleinkinderen. Ook heb je tijd voor maatschappelijk nuttig en leuk bestuurswerk, zoals bij mijn stoomclub en de moestuinvereniging van mijn vrouw.”

Hoe kijk je terug op je carrière als ziekenhuisapotheker-directeur bij de SAHZ?

“Met plezier en dankbaarheid voor alle mogelijkheden en het vertrouwen dat ik van vele kanten in de loop der jaren heb gekregen. Het lukt immers alleen om dit soort functies aardig en vooral met plezier in te vullen, als je dat ook gegund wordt. Die gunfactor heb ik in ruime mate mogen ontvangen van de vele mensen met wie ik samen heb gewerkt. Ik heb daarmee voldoende beleidsruimte en tijd gekregen om een aantal ideeën over hoe je denkt dat farmaceutische zorg en de apotheek als bedrijf er eigenlijk uit zouden moeten zien, ook echt te realiseren. Daarvoor heb je natuurlijk voldoende middelen, maar vooral goede mensen nodig. Ook daar heb ik bepaald geen klagen over gehad. Ik heb daarbij steeds voor ogen proberen te houden, dat er altijd een patiënt afhankelijk is van de geneesmiddelen en adviezen van de apotheek.”

> De tekst loopt door onder de foto.

Als je één ervaring zou moeten noemen wat je altijd is bijgebleven als ziekenhuisapotheker-directeur bij de SAHZ, wat zou dat dan zijn? En wat heb je opgestoken van of meegenomen uit deze ervaring?

“Anderhalf jaar na mijn aantreden werden we in 1995 geconfronteerd met ernstige bijwerkingen bij gebruik van een door ons bereid geneesmiddel. Als je tijdens je vakantie het 8 uur journaal met zo’n bericht ziet openen, val je meteen in een rollercoaster. Ziekenhuisapotheker-directeur zijn in een dergelijke situatie is een harde, maar uiterst effectieve leerschool. De noodzaak om in een hele moeilijke periode onder hoge druk en verscherpt toezicht de boel bij elkaar te houden, heeft mijn manier van werken dan ook voor een belangrijk deel gevormd. Wat neem je er uit mee? Ook al is het dal waar je door gaat nog zo diep, samen kun je er sterker dan ooit uitkomen. Gelukkig lukte het ondanks alle hectiek uiteindelijk een ‘state of the art’ bereidingsafdeling neer te zetten. Als tweede ziekenhuisapotheek van Nederland kregen we een paar jaar later de GMP-z erkenning waarmee de basis voor het huidige bloeiende bereidingsbedrijf is gelegd.”

Hoe denk je dat de ziekenhuisfarmacie er over 10 jaar uit ziet?

“Ik hoop en verwacht dat het ons steeds beter gaat lukken om in de ziekenhuisapotheken op specialistisch niveau een stevige invulling te geven aan de beide monopolies van de apotheker zoals vastgelegd in de Geneesmiddelenwet: ter hand stellen aan de patiënt en bereiden voor de patiënt. Zolang je als ziekenhuisapotheker met een helder en duidelijk beroepsprofiel in een duidelijke behoefte voorziet en het ook waar maakt, voorzie ik een meer dan zonnige toekomst voor de ziekenhuisfarmacie. Als je dè apotheker kunt zijn voor alle patiënten die door artsen van je ziekenhuis behandeld worden, dan ben je een onmisbare specialist voor patiënten en de leden van de medische staf. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Een ziekenhuisapotheker die alleen patiënten in een bed wil behandelen, met minachting over de poliklinische activiteiten praat, weinig of geen kijk op farmaceutische technologie heeft of eigenlijk liever een soort arts wil zijn, voldoet echt niet aan dat profiel. Die komen we over 10 jaar (en hopelijk al veel eerder) niet meer tegen in de ziekenhuisfarmacie.”

Wat zou je de medewerkers van de SAHZ voor de komende jaren mee willen geven?

“Blijf in beweging, koester waar je met de SAHZ als professional en bedrijf staat, maar besef dat dit snel achterhaald kan zijn. Kijk dus vooruit naar wat er morgen nodig is en laat je niet verrassen. Besef ook dat de prestaties die je samen met je collega’s kunt leveren nooit beter zullen zijn dan het niveau van de mensen en de middelen waarmee ze tot stand komen. Spreek elkaar daar ook op aan en zorg dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. De SAHZ kan je steunen met goede faciliteiten en deugdelijke apparatuur. Als je dit allemaal voor ogen houdt, dan kun je samen mooie stappen maken en kunnen de patiënten op jou en de SAHZ vertrouwen.”

Terug naar 2019 in vogelvlucht