Ruud van der Hoeven - ziekenhuisapotheker

Ruud van der Hoeven

Ziekenhuisapotheker-directeur

Ruud van der Hoeven rondde in 1980 zijn apothekersopleiding af aan de RU in Utrecht. Hij specialiseerde zich in 1983 in Eindhoven.

Aandachtsgebieden

Management, ICT, Farmaco-economie, Robotisering, Opleiding

Nevenfuncties

  • Voorzitter Geneesmiddelencommissie Spaarne Gasthuis
  • Voorzitter Specialisten Registratie Commissie Ziekenhuisfarmacie KNMP
  • Lid SIRE team calamiteitencommissie