Privacy policy

Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website www.sahz.nl bezoekt.

Beheer

De website staat onder beheer van de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen, afgekort SAHZ.

Beveiliging

De SAHZ heeft dagelijks te maken met vertrouwelijke gegevens. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan; uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De SAHZ zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gegevens van bezoekers

De SAHZ kan uw gegevens onder meer gebruiken om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken die ons helpen onze dienstverlening te verbeteren. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het sturen van mails die betrekking hebben op bestelde producten of diensten (zoals een mail waarin inloggegevens vermeld staan) of het onder de aandacht brengen van producten of diensten (zoals een nieuwsbrief).

Gegevens verstrekken aan derden

Sommige gegevens die voortkomen uit uw bezoek aan de website worden permanent en anoniem bewaard; deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Gegevens die aan de SAHZ zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven vindt uitwisseling van medische gegevens met andere zorgverleners via het LSP plaats.

Het LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP en op die manier gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Het uitwisselen van uw medische gegevens mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven en als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts) door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen.

Toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens kan via

www.ikgeeftoestemming.nl of via het LSP toestemmingsformulier dat in de apotheek beschikbaar is.

Aanpassing van gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door u verstrekte gegevens te wijzigen. De SAHZ kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de SAHZ voorgeschreven wijze door te geven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Door de cookies is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk. De informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren en om analyses mogelijk te maken. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Contact

Voor vragen over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met de SAHZ. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.sahz.nl

Wijzigingen

De SAHZ behoudt het recht voor om de Privacy Policy te allen tijde te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Haarlem, 23 april 2015