Matthijs Becker - ziekenhuisapotheker

Matthijs Becker

Ziekenhuisapotheker / Manager BU Onderwijs, Onderzoek & Opleiding

Matthijs Becker studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Utrecht als apotheker. Hij promoveerde in 2009 in het Erasmus MC (Titel: “Individualizing Pharmacotherapy”) en specialiseerde zich tot ziekenhuisapotheker in 2012 in het Erasmus MC.

Aandachtsgebieden

Elektronisch voorschrijfsysteem, Onderwijs, Onderzoek en Opleiding

Nevenfuncties

  • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland
  • Lid Adviescommissie Lokale Uitvoerbaarheid