Inge Mulder - ziekenhuisapotheker

Inge Mulder

Ziekenhuisapotheker Kwaliteitsbeheer/QP / Manager SU Kwaliteitsbeheer

Inge Mulder behaalde haar apothekersexamen in 1996 aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze specialiseerde zich in 2007 in Haarlem.

Aandachtsgebieden

Kwaliteitsbeheer en kwaliteitscontrole, Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie

Nevenfuncties

  • Lid SIRE team calamiteitencommissie

BIG registratie

89048347617

Telefoon / e-mail

023-5464006 / imulder@sahz.nl